IRS+waarschuwt+voor+bladschimmel
Nieuws
© IRS

IRS waarschuwt voor bladschimmel

Nu er bijna overal regen is gevallen, zijn de omstandigheden voor vooral cercospora en in iets mindere mate stemphylium veel gunstiger geworden. Daarvoor waarschuwt het IRS.


Door de droogte was het relatief rustig met de bladschimmelbestrijding in suikerbieten. De gevonden aantastingen hebben zich maar langzaam uitgebreid, doordat de omstandigheden te droog waren voor de meeste bladschimmels.

Met het oog op de schade die bladschimmels kunnen doen, is het belangrijk de suikerbieten te blijven controleren op de bladschimmels cercospora, stemphylium, ramularia, roest en meeldauw. Zeker nu het weer wisselvalliger is geworden.

Controleren

Het advies van het IRS is om de bietenpercelen regelmatig op alle vijf bladschimmels te controleren, bij voorkeur elke week. Dit geldt ook voor de percelen waar een fungicidebespuiting is uitgevoerd en/of waar (veel) blad is afgestorven door de droogte.

Een behandeling met een fungicide is alleen nodig wanneer er op het perceel een (nieuwe of uitbreiding van) aantasting door bladschimmels is gevonden. ‘Spuit ook niet later vanwege de schade die door bladschimmels kan worden veroorzaakt. Spuit niet uit voorzorg of ‘preventief’, aldus het IRS.

Middelenkeuze

Houd bij een eventuele tweede of vervolgbespuiting rekening met de etiketten van de middelen, het gebruiksadvies en welk middel al eerder is gebruikt. ‘Wissel middelen tussen de bespuitingen zoveel mogelijk af om resistentievorming te voorkomen’, luidt het advies.

Ook moeten telers letten op de veiligheidstermijn van het middel in combinatie met de verwachte oogstdatum. Afhankelijk van het middel geldt een veiligheidstermijn (wachttijden tussen laatste bespuiting en de oogst) van 21 dagen (Sphere en Difure), 28 dagen (Retengo Plust, Spyrale, Borgi en Score 250 EC) of 46 dagen (Opus Team).

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  13° / 2°
  10 %
 • Maandag
  14° / 6°
  60 %
 • Dinsdag
  14° / 9°
  20 %
Meer weer