LTO dringt aan op spoed achter steunmaatregelen

LTO Nederland dringt er bij het ministerie van Landbouw op aan meer vaart te zetten achter de versoepeling van regelgeving, zodat droogteschade kan worden beperkt. Landbouwminister Carola Schouten schreef deze week aan de Tweede Kamer nog tot de tweede helft van augustus nodig te hebben.

LTO+dringt+aan+op+spoed+achter+steunmaatregelen
© Koos van der Spek

Schouten kwam boeren deze week tegemoet met een aantal steunmaatregelen. Maar een groot deel van dat pakket is nog niet concreet.

De minister noemt de hete en droge zomer 'een zware en onzekere tijd' voor agrariërs. 'Werken met de natuur is prachtig, maar helaas stelt diezelfde natuur ons soms behoorlijk op de proef. Samen met de sector heb ik bekeken welke knelpunten weggenomen konden worden.'

'Het risico op verspreiding van bruinrot is te groot

Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Coulance

De bewindsvrouw komt met de maatregelen tegemoet aan verzoeken die onder meer door LTO Nederland zijn ingediend om vanwege de droogte coulance te betrachten bij de uitvoering van regelgeving.

'Ik onderken de ernst van de situatie die per regio en sector verschilt en bekijk welwillend en met voorrang of de verzoeken gehonoreerd kunnen worden', aldus Schouten in de Kamerbrief waarin zij het steunpakket aankondigde.

December

Het ministerie gaat ervoor zorgen dat de directe betalingen vanuit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in december worden overgemaakt. LTO had liever gezien dat dit vervroegd kon worden, maar dat is onhaalbaar.

Schouten kiest er niet voor om 70 procent eerder uit te keren, een steunmaatregel die vanuit de EU mogelijk is gemaakt. In plaats daarvan kunnen boeren en tuinders een verklaring bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) aanvragen op basis waarvan zij bij de bank een krediet kunnen aanvragen waarmee zij een liquiditeitstekort kunnen overbruggen tot de betalingen in december.

Vanggewassen

Voorwaarde voor financiële toeslag van de EU is onder meer de verplichting om vanggewassen in te zaaien voor het vergroenen van de landbouw. De minister wil een tijdelijke ontheffing van deze verplichting, omdat dit kan bijdragen aan het voorkomen van tekorten aan veevoer. Hiervoor heeft ze wel de medewerking van Brussel nodig.

Met de Europese Commissie is er overleg geweest over het inzaaien van vanggewassen, schrijft de bewindsvrouw. Nederland wil graag een vrijstelling voor boeren die in het kader van het GLB een vergroeningsverplichting hebben. In ecologische aandachtsgebieden waar boeren nog voldoende kunnen beregenen, kunnen percelen dan ingezaaid worden met grasmengsels die kunnen dienen als veevoer.

De Europese Commissie wil de vrijstellingen voor vanggewassen in overweging nemen. Half augustus verwacht Schouten hier meer duidelijkheid over te kunnen geven. LTO dringt er bij haar op aan haast te maken met dit besluit, zodat boeren nog tijdig van zo'n vrijstelling gebruik kunnen maken en wellicht dit najaar toch nog veevoedergewassen kunnen oogsten.

Mest uitrijden

De minister geeft gehoor aan het verzoek om de uitrijperiode voor mest op bouwland te verlengen tot 15 september. Voor grasland is dat nog onzeker. Het gaat hierbij ook om de herinzaai van gras in combinatie met toedienen van drijfmest op zand- en lössgrond.

De voorwaarden waaronder dit zou kunnen, wil Schouten nog ontvangen van de Commissie Deskundigen Meststoffenwet voordat zij voor grasland haar fiat geeft.

Droogtescheuren in een perceel met maisplanten in Zuid-Limburg. Beregenen is hier niet mogelijk.
Droogtescheuren in een perceel met maisplanten in Zuid-Limburg. Beregenen is hier niet mogelijk. © Twan Wiermans

Schouten schrapt tijdelijk de verplichting om direct aansluitend op de maisoogst een vanggewas in te zaaien. Hiervoor is geen toestemming van Brussel nodig.

Beregeningsverbod

De akkerbouwsector had verzocht om een tijdelijke ontheffing van het beregeningsverbod voor consumptie- en zetmeelaardappelen in gebieden waar een dergelijk verbod geldt om verspreiding van bruinrot te voorkomen. Schouten vindt het risico op verspreiding van bruinrot door beregening met besmet oppervlaktewater te groot.

'Bruinrot veroorzaakt grote schade in de aardappelteelt. Een uitbraak kan ook grote gevolgen hebben voor de exportpositie van de Nederlandse pootaardappelen', schrijft de minister.

'Ondanks de droogtesituatie, die voor veel telers van aardappelen tot schade aan het gewas en verminderde opbrengst kan leiden, zal ik op advies van de NVWA, vanwege de fytosanitaire risico's, geen vrijstelling verlenen op het beregeningsverbod, zoals geregeld in de Regeling bruin- en ringrot 2000.'

Kamervragen

In antwoord op Kamervragen van VVD-Kamerlid Helma Lodders legt de bewindsvrouw uit dat Nederlandse boeren niet veel hebben aan een eerder door Brussel afgegeven versoepeling.

'Die gaat om het mogen laten begrazen van braakliggend land om zo een tekort aan veevoeder tegen te gaan. Deze derogatie is aangevraagd door Denemarken, Estland, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Zweden en Finland. Nederland heeft hiervan geen gebruikgemaakt, omdat in ons land nagenoeg geen sprake is van braakliggend land. Deze versoepeling van de GLB-regels biedt dan ook voor Nederland geen soelaas', aldus Schouten.

Onderzoek naar lager eigen risico gewasverzekering
Het ministerie van LNV onderzoekt de mogelijkheid om het verplichte eigen risico van een brede weersverzekering te verlagen van 30 naar 20 procent. Deze verzekering wordt deels betaald met Europees subsidiegeld. Daarom moet het ministerie rekening houden met de staatssteunvoorwaarden.
LTO vraagt om verlaging van de schadedrempel en afschaffing van de assurantiebelasting op de gesubsidieerde premie. De verlaging van het eigen risico neemt minister Carola Schouten (LNV) in overweging: 'Met de werkgroep Brede weersverzekering onderzoek ik of dit voor de Nederlandse situatie wenselijk is', aldus de minister die vindt dat de noodzaak tot een gewasverzekering door een grilliger klimaat belangrijker wordt.
In antwoord op vragen van Jaco Geurts (CDA) stelt ze dat droogte overmacht is. 'Anderzijds is het een fenomeen waarop de sector structureel moet anticiperen om de gevolgen op te kunnen vangen.'

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  21° / 17°
  80 %
 • Woensdag
  22° / 14°
  5 %
 • Donderdag
  24° / 12°
  5 %
Meer weer