Waterschap+plaatst+natuur+nu+boven+boer
Nieuws
© Koos van der Spek

Waterschap plaatst natuur nu boven boer

Waterschap Vechtstromen blijft bij de afweging om bij aanhoudende droogte onttrekkingsverboden op grondwater rond natuurgebieden af te kondigen. 'Natuur gaat hier boven landbouw', zegt dagelijks bestuurder Ria Broeze.

Boeren in het werkgebied van Vechtstromen met waterputten in een straal van 200 meter rond natuurgebieden mogen die al wekenlang niet meer gebruiken. Bij het aangrenzende waterschap Rijn en IJssel is dat slechts rond vier gebieden het geval.

Dat leidt tot commentaar, zoals van LTO-bestuurder Henk Jolink. Hij wees vorige week in Nieuwe Oogst op afspraken uit 2013 in het kader van het beregeningsbeleid in Oost-Nederland. Ook laat onderzoek zien dat het effect van grondwateronttrekkingen vanaf 100 meter rond natuur minimaal is.

Wim Stegeman, hoofd van het crisisteam van Vechtstromen, spreekt tegen dat zijn waterschap de eerder gemaakte afspraken niet nakomt. 'Wij conformeren ons aan het beleid zoals dat voor Oost-Nederland is afgesproken. Wij wijzigen niet in crisistijd. Wel moeten we zoals het nu loopt komende winter eens goed evalueren, ook met LTO Noord.'

Keuze

De kans is klein dat het standpunt van Vechtstromen op korte termijn verandert, stelt Broeze. 'Met name in Twente zijn er heel veel natuurgebieden. Wij hebben met ons crisisteam de keuze gemaakt om beregenen uit oppervlaktewater minder te beperken.'

Boeren moeten in het werkgebied van Vechtstromen pas stoppen met het onttrekken van oppervlaktewater voor beregening als er benedenstrooms geen water meer over de eerstvolgende kering stroomt, benadrukt Stegeman.

Reacties

Broeze geeft aan dat het onttrekkingsverbod rond natuur een moeilijke afweging was. 'Het ligt heel gevoelig voor de betrokken bedrijven, we hebben ook veel reacties gehad. Maar de situatie is nog nooit zo lastig geweest. Daarbij is er verschil tussen theorie en praktijk.

Onderstaande kaart toont de (gedeeltelijke) onttrekkingsverboden voor oppervlakte- en grondwater en de beweidingsverboden voor dijken (voor het laatst bijgewerkt op 9 augustus).

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  18° / 10°
  10 %
 • Donderdag
  20° / 8°
  10 %
 • Vrijdag
  20° / 9°
  30 %
Meer weer