Droogteschade+vaak+vlak+voor+oogst+vastgesteld
5 vragen
© Twan Wiermans

Droogteschade vaak vlak voor oogst vastgesteld

De neerslagtekorten zijn opgelopen en boeren claimen droogteschade bij hun verzekeraar. Maar hoe gaat de afhandeling van de schade? Vijf vragen en antwoorden over de brede weersverzekering.

Hoe wordt bepaald of het neerslagtekort groot genoeg is om tot uitkering van de brede weersverzekering over te gaan?

De verzekeraars hebben die waarden vastgesteld en opgenomen in hun polisvoorwaarden. Om te beoordelen hoe groot het watertekort is, houden de verzekeraars gegevens van het KNMI bij.

Deze cijfers geven ook de regionale verschillen aan. Het neerslagtekort waarbij de verzekering kan worden aangesproken, verschilt per verzekeringsmaatschappij en polis. Bij Vereinigte Hagel is dat bijvoorbeeld een neerslagtekort van 250 millimeter.

Hoeveel schademeldingen zijn er geweest?

Honderden boeren en tuinders hebben schade gemeld. In totaal hebben zo'n 2.000 boeren een brede weersverzekering afgesloten. De grootste verzekeraars zijn Vereinigte Hagel, dan BFAO en Agriver, maar er zijn ook andere partijen die een dergelijke verzekering aanbieden. De schademeldingen komen uit het hele land en hebben voornamelijk betrekking op akkerbouwgewassen, zoals uien, aardappelen, suikerbieten en mais.

Hoe groot is de droogteschade?

Dat is nog niet te zeggen. Boeren en tuinders kunnen weliswaar schade melden nu het neerslagtekort de van te voren bepaalde waarde heeft bereikt. De kans bestaat dat de schade nog oploopt. In theorie kan het gewas zich ook nog herstellen, al wordt niet verwacht dat groeiachterstanden kunnen worden ingelopen. Taxateurs zullen de hoogte van de schade vaststellen bij de inspectie vlak voor het moment van oogsten.

Hoe wordt de hoogte van de uitkering bepaald?

De wijze van verzekeren verschilt. De ene maatschappij hanteert een sommenverzekering. Daarbij wordt uitgekeerd aan de hand van de opbrengst die een agrariër is misgelopen, gekoppeld aan een langjarig gemiddelde.

Andere maatschappijen kijken naar financiële schade, dus opbrengst maal prijs. Als een kleinere opbrengst wordt gecompenseerd door een veel hogere prijs, dan is de financiële schade minder groot of afwezig.

Wanneer wordt de schadevergoeding uitgekeerd?

De uitkering vindt plaatst na de oogst, de schade wordt immers kort voor het oogstmoment vastgesteld. Het tijdstip van oogsten verschilt per gewas en per regio. Daarmee verschilt ook het moment van uitkering.

Bij de verzekeraars speelt mee dat verzekeringnemers in oktober premie betalen over het lopende jaar. Uitbetaling kan plaatsvinden als de premiegelden zijn ontvangen.

Weer

 • Woensdag
  18° / 10°
  10 %
 • Donderdag
  20° / 8°
  10 %
 • Vrijdag
  20° / 9°
  30 %
Meer weer