ZLTO+tegen+extra+gaswinning
Nieuws
© Unsplash

ZLTO tegen extra gaswinning

ZLTO-afdelingen Dongen-Loon op Zand en Hart van Brabant tekenen met een zienswijze protest aan tegen extra gaswinning in Loon op Zand en Loon op Zand Zuid en tegen de techniek fracking die de gaswinner Vermilion daarbij wil gebruiken.

Voorzitter Mieke Broeders van de afdeling Dongen-Loon op Zand ziet de zienswijze vooral als een statement richting overheden. 'Wat hangt ons boven ons hoofd? Niemand weet het precies. We hebben in Groningen gezien dat de bodem gaat zakken en beven als je er iets uithaalt en er niets terug in doet. Bovendien zijn de risico's van fracking niet goed in beeld.'

Volgens Broeders is het belangrijk om nu te reageren. 'We kunnen maar een keer een reactie indienen en dat is nu. Anders sta je later in je hemd tegenover de overheid als er wat gebeurt.'

'Geen risico op schade'

Het gaat om een vergunning voor zes jaar. Minister Wiebes van Economische Zaken wil de vergunning verlenen, omdat de technische adviescommissies voorspellen dat er geen risico's zijn op schade aan gebouwen, infrastructuur, natuur en milieu.

Toch is er veel weerstand tegen de boringen. Niet alleen bij beide ZLTO-afdelingen, maar ook van de gemeenten Loon op Zand en Tilburg, van de provincie en van waterschappen. De ZLTO-afdelingen schrijven in hun zienswijze dat de noodzaak van de nieuwe en uitgebreide vergunning niet is aangetoond. Bovendien kunnen de chemische stoffen die worden gebruikt bij fracking in het drinkwater en in het milieu terechtkomen.

• Lees ook: Boeren Loon op Zand bezorgd om gaswinning

Ook op andere manieren is er kans op schade van schadelijke stoffen voor gewassen en het milieu, stellen de afdelingen. Dat bleek vorig jaar bij een lek van de gasinstallatie dat slechts enkele seconden duurde. Daarbij kwamen brandbare en giftige gassen vrij, het aardgascondensaat, waardoor een strook mais moest worden vernietigd.

Verdroging landbouwgrond en natuurgebieden

De afdelingen wijzen er ook op dat bij gaswinning de druk in de bodem en dus op het grondwater afneemt. Dat kan leiden tot verdroging van landbouwgrond en natuurgebieden. Bovendien moeten de risico's van bodemdaling en beving beter inzichtelijk worden gemaakt, ook buiten de directe omgeving van de putten, en er moet een plan - een terugvalscenario - komen voor het geval dat zulke schade optreedt.

Als de vergunning toch wordt verleend, willen de afdelingen dat Vermilion eerst het werkplan specificeert omdat pas dan alle risico's duidelijk zijn. Bovendien moet er een goede schaderegeling komen. Tot slot willen de afdelingen dat er een calamiteitenplan komt.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  22° / 13°
  50 %
 • Zondag
  27° / 15°
  30 %
 • Maandag
  28° / 15°
  50 %
Meer weer