Vlaanderen+looft+subsidie+uit+voor+boslandbouw
Nieuws
© Nely van de Oetelaar

Vlaanderen looft subsidie uit voor boslandbouw

Vlaamse boeren kunnen komende plantseizoen een forse subsidie krijgen als ze de teelt van landbouwgewassen en bosbouw op één perceel gaan combineren. Het ministerie van Landbouw in Vlaanderen heeft dinsdag een steunregeling opengesteld.

De subsidie geldt voor de aanleg van een zogenoemd boslandbouwsysteem (agroforestry) vanaf het komende najaar tot uiterlijk voorjaar 2019. Het gaat om teeltsystemen waarbij niet minder dan dertig en niet meer dan tweehonderd bomen per hectare worden geplant. De bomen moeten gelijkmatig verspreid zijn over het perceel.

Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 80 procent van de aanplantkosten. Hieronder vallen de aankoopkosten van de bomen, de kosten voor (eigen) arbeid en het machinale werk voor het planten. Ook de aankoop- en bevestigingskosten van verstevigings- en beschermingsmateriaal mag worden gedeclareerd.

Geen naaldbomen en vogelkers

Niet alle bomen komen voor deze vorm van menglandbouw in aanmerking. Zo sluit de subsidieregeling naaldbomen, Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik en Valse acacia uit. Ook laag- en halfstamfruitbomen tellen niet mee.

De Belgische overheid, die de subsidie betaalt uit het POP3-programma, eist dat de boslandbouw tenminste tien jaar lang wordt volgehouden. Boeren kunnen de percelen ook aanmelden als ecologisch aandachtsgebied voor de vergroeningseisen van het GLB, mits ze zijn aangelegd op bouwland.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  26° / 14°
  10 %
 • Woensdag
  27° / 16°
  70 %
 • Donderdag
  21° / 14°
  50 %
Meer weer