Waterstroom+naar+West%2DNederland+omgedraaid
Nieuws
© Ulco Wesselink

Waterstroom naar West-Nederland omgedraaid

Een deel van het westen van Nederland krijgt vanaf dinsdagmiddag zoetwater uit Utrecht. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) stuurt daarvoor water uit het Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek naar hoogheemraadschap Rijnland in Leiden.

Rijnland kan het extra water zo nodig doorsturen naar omliggende waterschappen. De bijzondere maatregel is genomen, omdat er sprake is van verzilting door zout zeewater bij Gouda.

Het waterschap heeft dinsdagmiddag het gemaal De Aanvoerder in de Leidsche Rijn bij Utrecht aangezet. Dit gemaal is voor het laatst in 2011 gebruikt. Als het gemaal gaat werken, draait de stroomrichting in de Leidsche Rijn om.

Waarschuwing

Het kanaal is daarom sinds dinsdag gesloten voor scheepvaart tussen Harmelen en het Amsterdam-Rijnkanaal bij Utrecht. Via De Aanvoerder krijgt het westen 6.900 liter water per seconde. Door de maatregel stroomt het water in de Kromme en Oude Rijn snel. Het schap heeft aanwonenden gewaarschuwd dat zwemmen gevaarlijk kan zijn.

Er zijn steeds meer maatregelen nodig om de droogte in Nederland te weerstaan. Waterschappen Vechtstromen en Rijn en IJssel verbieden in delen van hun gebied het gebruik van grondwater. De situatie is zorgelijk in de droogste regio van Nederland. In de Achterhoek is het sinds 1976 niet zo droog geweest, volgens Rijn en IJssel. En de grondwaterstand zal nog verder zakken.

Aanscherpingen

Donderdag komt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) mogelijk met verdere aanscherpingen om het waterpeil te beschermen. Waterschap Hunze en Aa's in Veendam sluit niet uit dat de LCW donderdag de inlaat van IJsselmeerwater aan banden gaat leggen. Tot die tijd laat het schap met hulp van extra pompen zoveel mogelijk water in het gebied.

Waterschap Drents Overijsselse Delta haalt ook extra water uit het IJsselmeer om te voorkomen dat moerasgebied Weerribben en De Wieden droogvalt. Desondanks zakt het waterpeil. Boottochtjes in Giethoorn zijn nog wel mogelijk, volgens het schap.

Het waterpeil in de Veluwerandmeren daalt, ondanks extra wateraanvoer vanuit het IJsselmeer. Bij veel recreatiestranden is sprake van blauwalg. De schadelijke bacterie gedijt bij hitte.


Onderstaande kaart toont de beregeningsverboden die tot nu toe zijn ingesteld (voor het laatst bijgewerkt op 19 juli).

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  20° / 10°
  30 %
 • Zaterdag
  22° / 9°
  10 %
 • Zondag
  26° / 12°
  20 %
Meer weer