Akkoord over sanering varkenshouderij

Minister Carola Schouten (LNV) heeft met provincies, ketenpartijen, banken en industrie een akkoord bereikt over een warme sanering van de varkenshouderij. Varkenshouders die willen stoppen, worden ondersteund en toekomstgerichte veehouders worden geholpen dat op een duurzame manier te doen.

Akkoord+over+sanering+varkenshouderij
© Twan Wiermans

Dit schrijft Schouten zaterdag in een brief aan de Tweede Kamer. Zoals al aangegeven in het regeerakkoord trekt het kabinet 200 miljoen euro uit voor de uitvoering van het akkoord.

Het kabinet wil met de sanering de leefomgeving in veedichte gebieden verbeteren. De sanering moet leiden tot een afname van de geuroverlast en het aantal varkens.

Klem zitten

'We zien dat in diverse delen van het land enerzijds discussies ontstaan over hoe om te gaan met geuroverlast in veedichte gebieden en anderzijds de varkensboeren klem zitten met hun bedrijf. Het kabinet kiest ervoor dit samen met provincies, gemeenten en de sectorpartijen aan te pakken', schrijft de minister.

'Met de sanering en verduurzaming slaan we meerdere slagen tegelijk: we ondersteunen varkensbedrijven die willen stoppen, we stimuleren innovaties en investeringen in nieuwe stalsystemen die de uitstoot van stoffen zoals methaan, fijnstof en ammoniak voorkomen, we werken aan de verdere verduurzaming en we verbeteren de leefomgeving rond veehouderijen', aldus Schouten.

120 miljoen euro

De aanpak van de problemen in veedichte gebieden is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het rijk, regionale overheden, ketenpartijen en banken, stelt de bewindsvrouw. Van de beschikbare 200 miljoen euro reserveert het kabinet 120 miljoen euro voor de sanering.

Naast sanering en verduurzaming zijn maatregelen nodig die voorkomen dat bedrijven en stallen leeg komen te staan. Verrommeling van het platteland moet worden voorkomen. Er wordt gedacht aan ondersteuning op het gebied van herbestemming van de grond met eventueel aanvullende instrumenten voor sloop en asbestsanering, schuldsanering, begeleiding van werk naar werk en scholing. De betrokken partijen stellen hiervoor menskracht en middelen beschikbaar.

Stal van de toekomst

Onderdeel van het plan van aanpak is de ontwikkeling van de stal van de toekomst. In deze stallen moeten systemen komen die ervoor zorgen dat de uitstoot van de schadelijke stoffen en de geuroverlast worden verminderd om de leefomgeving in veedichte gebieden te verbeteren.

Voor de ontwikkeling in nieuwe technieken is in totaal 60 miljoen euro beschikbaar, 40 miljoen euro voor de varkenshouderij, 15 miljoen euro voor de pluimveehouderij en 5 miljoen euro voor de melkgeitenhouderij.

Innovatieprogramma

De coalitie Vitalisering Varkenshouderij neemt in samenwerking met de overheden het initiatief voor een meerjarig innovatie- en investeringsprogramma voor de Varkensstal van de toekomst. Hiervoor stellen zij, naast de extra rijksmiddelen, de komende jaren minimaal 40 miljoen euro beschikbaar.

Deze aanpak is vastgelegd in het hoofdlijnenakkoord warme sanering Varkenshouderij. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zal deze hoofdlijnen samen met de provincies Noord-Brabant, Limburg, Gelderland, Overijssel en Utrecht, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de ketenpartijen van de coalitie Vitalisering Varkenshouderij (POV, Rabobank, Vion, Agrifirm, ForFarmers, Topigs Norsvin) komend najaar concretiseren.

Het is de verwachting de regelingen in de eerste helft van 2019 te publiceren.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  18° / 8°
  20 %
 • Donderdag
  18° / 12°
  20 %
 • Vrijdag
  15° / 11°
  25 %
Meer weer