Meer+vogels%2C+minder+opbrengst+akkervogelland
Nieuws
© Huisman Media

Meer vogels, minder opbrengst akkervogelland

Wierde & Dijk en Agrarisch natuurbeheer Oost-Groningen willen dat akkervogelvriendelijke bouwplannen onder het agrarisch natuur- en landschapsbeheer gaan vallen.

Zij gaven Wageningen University & Research opdracht voor onderzoek naar akkervogelvriendelijke bouwplannen met zomergraan en overwinterende stoppels. Ze overhandigden het rapport donderdag aan gedeputeerde Henk Staghouwer van Groningen.

Een aangepaste teelt van zomergraan pakt vooral positief uit voor overwinterende akkervogels, in vergelijking met referentiegewassen als gangbaar geteelde wintertarwe of zomergraan en aardappelen of suikerbieten.

Opbrengstverschil

Er is echter een aanzienlijk opbrengstverschil. Bij een aangepaste teelt van zomergraan op klei is een opbrengst van 6 ton per hectare reëel. Op zand is 5 ton haalbaar, terwijl van een hectare gangbaar geteelde wintertarwe op klei in het Hogeland en Oldambt ongeveer 9 à 10 ton kan worden gehaald.

Voor gangbare zomergranen op zand in de Veenkoloniën is dat ruim 6 ton. Negen akkerbouwers deden op 2 hectare mee aan de proef. Ze zetten minder gewasbeschermingsmiddelen in en zaaiden minder dicht, waardoor akkerkruiden meer kans kregen. Op elk bedrijf werden teelt en opbrengst, ontwikkeling van onkruiddruk, akkervogels in broedseizoen en winter en eenmalig de aanwezige insectenpopulatie geïnventariseerd.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  6° / 2°
  60 %
 • Donderdag
  2° / 1°
  50 %
 • Vrijdag
  7° / 1°
  20 %
Meer weer