ZLTO%3A+strijd+%C3%A9n+overleg+met+provincie
Nieuws
© Nieuwe Oogst

ZLTO: strijd én overleg met provincie

ZLTO verzet zich tegen het naar voren halen van de Verordening Natuurbescherming van 2028 naar 2022 en het afschaffen van de interne saldering van ammoniak. Tegelijkertijd werkt ze samen met de provincie om stalsystemen te ontwikkelen die aan de nieuwe regelgeving voldoen.

Dit roept veel vragen op bij Brabantse veehouders. ZLTO probeert met man en macht het provinciale beleid, dat op 7 juli 2017 van kracht is geworden, van tafel te krijgen. Onder andere met een juridische procedure die zeer binnenkort wordt opgestart. Dat soort procedures duurt vaak lang. In de tussentijd blijft het nieuwe beleid voor de veehouderij van kracht, wat betekent dat alle stallen op 1 januari 2022 aan de nieuwe eisen moeten voldoen.

Sommige veehouders snappen niet dat ZLTO een juridische strijd aangaat met de provincie en tegelijkertijd met diezelfde provincie aan tafel zit over projecten als Toekomstbestendige stallen en nieuwe stallen voor vleeskalveren. ZLTO-bestuurder Janus Scheepers begrijpt de verwarring.

Vragen

'Leden benaderen ons met vragen hierover', zegt Scheepers. 'Ook krijgen we vragen over producten en diensten die ZLTO aan haar leden biedt rond het nieuwe provinciale beleid en het faciliteren van stoppende ondernemers. Leden vragen zich af terecht af waarom we dat doen. Deze vragen kunnen en willen we niet negeren.'

Scheepers benadrukt dat ZLTO zich inzet voor een gezonde leefomgeving.

'Niet bij te benen'

'Dat betekent dat de veehouderij zich moet blijven inspannen om de emissies te verlagen. Iedereen is het erover eens dat stallen duurzamer kunnen en moeten. Ook al zijn we het niet eens over de manier en het tempo waarop dat nu gaat, want dat is simpelweg niet bij te benen voor de boeren. We moeten dus op zoek naar voor de boer bruikbare, haalbare en betaalbare manieren om stallen te verbeteren.'

Bij stalmaatregelen gaat het bij voorkeur om emissiereductie aan de bron, zodat zowel de dieren als de mensen die in de stallen werken ervan profiteren. 'Goede systemen reduceren zowel geur als ammoniak en fijnstof. We werken samen met alle partijen die een steentje kunnen bijdragen om deze innovaties tot stand te brengen. Dus ook met de provincie Noord-Brabant.'

Rechtsgang

Toch daagt ZLTO de provincie binnenkort voor de rechter. De voorbereidingen voor de rechtsgang zijn nagenoeg afgerond. Het feit dat deze aanloop nu al een jaar in beslag neemt, roept ook vragen op bij leden. 'Je kunt dit maar één keer doen en dan moet alles kloppen', legt Scheepers uit.

Weer

 • Zondag
  13° / 2°
  10 %
 • Maandag
  14° / 6°
  60 %
 • Dinsdag
  14° / 9°
  20 %
Meer weer