Sierteelt onder glas verovert terrein

De glassierteelt in Nederland is in areaal gegroeid. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers van de Landbouwtelling 2018 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Sierteelt+onder+glas+verovert+terrein
© LLTB

Vooral de snijbloemen- en plantenteelt is dit jaar uitgedijd. Het areaal snijbloemen klom van 1.690 naar 1.780 hectare, oftewel met ruim 5 procent. De toename vond vooral in rozen en chrysanten plaats. Het is voor het eerst sinds de eeuwwisseling dat het snijbloemenareaal groeide.

De cijfers laten verder zien dat de potplantenteelt van 1.320 naar 1.380 hectare is gegaan. Bloeiende en groene planten wonnen terrein. De teelt van boomkwekerijgewassen onder glas gebeurt in 2018 op dezelfde schaal als in 2017. Het areaal is 400 hectare. Wel vindt in deze branche een verschuiving plaats naar vermeerdering.

Oppervlak grasgroenten gegroeid

Het oppervlak glasgroenten dijde in 2018 uit van 4.990 naar 5.180 hectare. De groei is in alle grote teelten waarneembaar. Het oppervlak aan komkommers liep op van 580 naar 590 hectare, dat van paprika van 1.320 naar 1.400 hectare en het areaal tomaten klom van 1.740 naar 1.850 hectare. Bij paprika zaten alle kleuren in de lift. Los, tros en cherry groeiden in de tomatenteelt.

De aardbeienteelt onder glas vindt dit jaar op 10 hectare minder plaats dan in 2017. Het oppervlak is 320 hectare. Ander fruit dat in kassen wordt geteeld (bramen, frambozen en dergelijke) is bezig aan een groeispurt: 140 hectare in 2018 tegen 90 hectare in 2017. Het CBS signaleert verder een lichte krimp in de vollegrondsgroenteteelt.

Het areaal bloembollen is in 2018 precies 1.000 hectare groter dan in 2017. De toename is bijna 4 procent. Groeiers zijn dahlia, gladiool, krokus, lelie, tulp en zantedeschia. Het tulpenareaal klom van 13.410 naar 14.330 hectare. Hyacint, iris en narcis leverden terrein in.

Akkerbouwareaal gestegen

Het akkerbouwareaal in Nederland stijgt dit jaar met zo'n 11.000 hectare tot ruim 520.000 hectare. Aardappelen en zomergerst zijn de groeiers. Het oppervlak aan aardappelen komt dit teeltseizoen op 166.420 hectare, dat is 3.750 hectare meer dan in 2017. Zowel het areaal pootaardappelen als het areaal zetmeelaardappelen breidt uit.

De toename van het totale granenareaal van 164.080 tot 168.870 hectare is vooral toe te schrijven aan de uitbreiding van de teelt van zomergerst. Opmerkelijk dit jaar is het areaal plantuien dat toeneemt van 7.800 tot 9.140 hectare. Daartegenover staat een daling van het areaal zaaiuien met ruim 1.000 hectare tot 25.650 hectare.

De groei in de plantaardige teelten gaat volledig ten koste van grasland.

Mede-auteur: Joost van Winsen

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

Meer weer