Opkomst+NVV%2Dvergadering+stelt+teleur
Nieuws
© Nieuwe Oogst

Opkomst NVV-vergadering stelt teleur

De animo voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Nederlandse Vakbond voor Varkenshouders (NVV) in Heteren was maandag met 33 van de 1.200 leden teleurstellend.

Wel werd voor vrijwel alle voorstellen een ruime meerderheid gevonden. Alleen de zeggenschap van de leden moet terug naar de tekentafel. De kleinst mogelijk meerderheid van de vergadering wil dat de leden op alles het laatste woord blijven houden. In het oorspronkelijke voorstel zouden de leden een adviserende stem hebben en zou de beslissingsbevoegdheid bij de ledenraad komen te liggen. Het bestuur komt met een aangepast voorstel.

Het jaarverslag over 2017 nam een belangrijke plaats in. Dat jaar stond vooral in het teken van het gereedmaken van de NVV om de activiteiten van NVV en LTO-Varkenshouderij over te kunnen hevelen naar de POV. Op 20 december 2016 heeft de NVV een intentieovereenkomst getekend samen met de POV, LTO-Varkenshouderij en de (regionale)-LTO organisaties.

Belangenbehartiging naar POV

In die intentieovereenkomst is geregeld dat de sectorale belangenbehartiging vanuit NVV en LTO-Varkenshouderij definitief en onomkeerbaar zou worden overgedragen aan de POV.
In 2017 zijn er drie ALV’s gehouden. In de reguliere algemene ledenvergadering van 26 juni 2017 heeft de ALV ingestemd met de uitgangspunten en de voorgestelde tijdslijn inzake de afbouw van de NVV.

Tijdens de ALV van 18 december heeft de ALV ingestemd met uitwerking van de optie om de vereniging NVV ‘slapend’ te maken. Dat wil zeggen: NVV wordt formeel-juridisch nog niet opgeheven, maar dat de belangenbehartigende activiteiten niet meer vanuit NVV, maar vanuit POV plaatsvinden.

Spaarvarken

Per 1 mei 2017 zijn de belangenbehartigingsactiviteiten aan POV overgedragen en op 1 januari 2018 geformaliseerd. De MINAS procedures vormen hier een uitzondering . Vermeldenswaard is dat de NVV ruim 200.000 euro van Belastingdienst heeft ontvangen vanwege BTW-verrekening

Opvolger Ingrid Jansen

Volgens de geldende statuten is het bestuurderschap (en daarmee het voorzitterschap) van Ingrid Jansen per 19 mei 2018 geëindigd. De Algemene Ledenvergadering heeft een profielschets van de beoogde voorzitter geaccordeerd en heeft de procedure vastgesteld.

In het gewenste profiel staat dat de nieuwe voorzitter onafhankelijk is en geen directe belangen heeft in de varkenssector. Een toetsingscommissie is benoemd die de benoembaarheid van de voorzitter beoordeelt en oordeelt of de kandidaat voldoet aan het richtinggevend profiel. De toetsingscommissie geeft een positief of negatief advies uit per kandidaat en komt met voordracht van geschiktheid voorzitter aan de ALV.

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  20° / 11°
  30 %
 • Zaterdag
  21° / 9°
  10 %
 • Zondag
  26° / 12°
  20 %
Meer weer