POV+ziet+toegevoegde+waarde+drogestofgehalte+mest
Nieuws
© Twan Wiermans

POV ziet toegevoegde waarde drogestofgehalte mest

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) roept varkenshouders op om meer data te verzamelen over de samenstelling van mest. Varkenshouders laten mest nu analyseren op stikstof en fosfaat. POV vindt dat onderzoek naar het drogestofgehalte een toegevoegde waarde heeft.

Dit geldt voor alle mest, maar vooral voor zeugenmest, aldus de POV. Zeugenmest laat namelijk bij een lager droge stofgehalte grotere mineralenafwijkingen zien. Ook heranalyse van monsters laten afwijkende getallen (anders dan verwacht) zien. Meten van droge stof geeft veel meer inzicht in de samenstelling van de mest en de verantwoording van de mineralen.

'Voor 4 euro extra krijgt u meer informatie vanuit het laboratorium. Dit kan u later kan helpen in de bewijsvoering van de mineralenstromen op en van uw eigen bedrijf', luidt de oproep van de POV. Aanleiding voor deze oproep vormt de Minas-procedure die de NVV sinds 2000 voert; met name gericht op de heffingen – gebaseerd op de P- en N-gehalten - die zijn opgelegd.

Bewijslast

De procedure is momenteel in behandeling bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB). Basis is de onrechtmatigheid van boetes die op basis van artikel 14 en 58 van de Meststoffenwet zijn opgelegd. Daarnaast loopt er nog een procedure in Assen voor 700 varkenshouders (deelnemers van het Convenant). In deze procedure pleiten wij voor een individuele bewijslast tegen opgelegde boetes in het verleden.

Beide procedures lopen en daarop levert de POV input en reacties op uitspraken. POV: 'Wat wij daaruit al leren, is dat alleen P en N verantwoorden niet voldoende is. Het is van toegevoegde waarde om ook data te verzamelen over het droge stofgehalte in de mest.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  20° / 9°
  20 %
 • Woensdag
  21° / 10°
  50 %
 • Donderdag
  21° / 12°
  70 %
Meer weer