Kavelruil+Binnenveld+na+lang+proces+afgerond
Nieuws
© Mooi Wageningen

Kavelruil Binnenveld na lang proces afgerond

Het kavelruilproces in het Utrechtse deel van het Binnenveld is maandag afgesloten met het passeren van de akte van toedeling. Gedeputeerde Mirjam Maasdam van provincie Utrecht en burgemeester Hans van der Pas van gemeente Rhenen zetten samen met de notaris namens alle deelnemers hun handtekening onder de akte.

Dat gebeurde in aanwezigheid van de deelnemers en andere betrokken organisaties. Volgens de verantwoordelijken levert deze kavelruil een aanzienlijke bijdrage aan de agrarische structuurversterking in dit deel van het Binnenveld én aan het realiseren van de natuur- en milieuopgaven in het gebied. Het Binnenveld is het gebied tussen Ede, Veenendaal, Rhenen en Wageningen en kent een Gelders en Utrechts deel. De deelnemers komen uit gemeente Rhenen, zowel uit Rhenen zelf als Achterberg.

Bij de kavelruil zijn in totaal 36 deelnemers betrokken, inclusief Staatsbosbeheer. Op bijna 300 hectare verandert de grondeigenaar en/of gebruiker . Door de ruilingen vergroot bij meer dan de helft van de agrarische deelnemers de huiskavel en neemt het aantal losliggende veldkavels af. Belangrijk voor de omgeving is dat de Cuneraweg minder druk belast wordt. De agrarische ondernemers hoeven minder vaak en minder ver over de weg te rijden.

Natuurontwikkeling

In het gebied ligt ook een natuuropgave. Door de kavelruil kan de inrichting van de natuurgebieden Elster Buitenwaard, de Achterbergse Hooilanden en het natuurgebied De Hellen van start gaan. Ook wordt de uitvoering van een maatregel uit het landelijk Programma Aanpak Stikstof (PAS) mogelijk gemaakt, waardoor enerzijds het Natura2000 gebied de Hellen beter hydrologisch beschermd wordt en anderzijds vergunningverlening, ook voor in de omgeving gelegen agrarische bedrijven, mogelijk wordt.

De kavelruilcommissie bestond uit Siem Korver, Janine Pijl en Gijs de Kruif en werd ambtelijk ondersteund door Jaap Floor en Marianne Boschman van Gebiedscoöperatie O-gen en Herman Sierag van het Kadaster.

Verschillende grondsoorten

LTO Noord afdeling Rhenen/Veenendaal was niet betrokken als partij bij de Kavelruil. Volgens voorzitter Cornelis van de Westeringh is dat beter omdat er heel veel individuele belangen meespelen. 'De zes bestuursleden zijn ook alle zes als deelnemer betrokken bij de kavelruil. Er moeten geen belangen door elkaar heen gaan lopen.'

Wel wil hij kwijt dat het een ingewikkeld proces was. 'We hebben hier bijvoorbeeld heel veel verschillende grondsoorten. De gemeente Rhenen heeft best wel zijn nek uitgestoken en heeft ook gronden van de gemeente zelf ingebracht. Dat heeft wel mogelijkheden geopend. Doordat de gronden nu weer actief gebruikt gaan worden, zal dat ook het gebied ten goede komen.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  25° / 13°
  10 %
 • Dinsdag
  26° / 14°
  10 %
 • Woensdag
  28° / 16°
  70 %
Meer weer