Flevolandse+boer+kan+aan+de+kavelruil
Nieuws
© Bert Hartman

Flevolandse boer kan aan de kavelruil

Provincie Flevoland stelt vanaf maandag 5 maart een regeling open die het opzetten van kavelruilprojecten ondersteunt met ruim 2 miljoen euro.

Doel van deze openstelling is om door middel van één integrale aanpak de verkavelingsstructuur van de Flevolandse landbouwsector te verbeteren. Boeren, grondeigenaren, stichtingen voor kavelruil, landbouworganisaties en waterschappen worden uitgenodigd om, eventueel in een samenwerkingsverband, subsidie aan te vragen.

De kavelstructuur in Flevoland is in de loop der jaren veranderd. Om het toekomstperspectief van agrariërs te vergroten is het van belang om de landbouwinfrastructuur te optimaliseren. Het ruilen van kavels op vrijwillige basis kan de kavelsituatie voor agrarische ondernemers verbeteren, maar is het is niet altijd realiseerbaar 'met gesloten beurs'. Met de subsidiemaatregel wil de provincie dit proces faciliteren.

Provinciale middelen

In totaal is in Flevoland in het derde Plattelandsontwikkelingsprogramma een bedrag van 2.060.000 euro aan subsidie beschikbaar voor deze maatregel. Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) draagt 50 procent bij, de andere helft wordt gefinancierd uit provinciale middelen.

De provincie stelt als voorwaarde dat het een integraal plan is, waarmee een provinciebrede verbetering van de landbouwinfrastructuur wordt gerealiseerd. Ook moet elke ruiling die daaruit voortvloeit, bijdragen aan maatschappelijke doelen. Denk daarbij aan de beperking van bodemdaling, duurzame landbouw, natuur en biodiversiteit, infrastructuur en verkeersveiligheid en verstedelijking.

Proces- en procedurekosten

Per hectare kavelverbetering is de maximale bijdrage gesteld op 1.250 euro. Subsidiabele kosten zijn onder meer de proces- en procedurekosten voor verkaveling, investeringen in de bewerkbaarheid en bereikbaarheid van kavels en investeringen ten behoeve van inpassingsmaatregelen.

De hoogte van de subsidie is 40 procent of 100 procent van de subsidiabele kosten, afhankelijk van de aard van de gemaakte kosten. Op 15 maart is er een voorlichtingsbijeenkomst op het provinciehuis in Lelystad.

Tenderproces

Subsidies worden toegekend op basis van een tenderproces. Gedurende de hele openstellingsperiode van 10 weken kunnen aanvragen worden ingediend. Op vrijdag 11 mei om 17.00 uur sluit de openstellingsperiode en moet alle informatie die nodig is voor een subsidieaanvraag zijn ingediend.

Na sluiting van de termijn beoordeelt een door Gedeputeerde Staten ingestelde onafhankelijke adviescommissie welke aanvragen worden gehonoreerd. Dit gebeurt aan de hand van de selectiecriteria in de openstelling, die zijn terug te vinden in het openstellingsbesluit. Het proces van beoordelen van de aanvragen tot aan het toekennen van de subsidie neemt ongeveer 22 weken in beslag.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  21° / 13°
  50 %
 • Maandag
  25° / 13°
  10 %
 • Dinsdag
  26° / 14°
  10 %
Meer weer