Kavelruil+is+in+Zuid%2DHolland+actueler+dan+ooit
Achtergrond
© Stichting Kavelruil Zuid-Holland

Kavelruil is in Zuid-Holland actueler dan ooit

Door ontwikkelingen als doorlopende schaalvergroting en vertrekkende boeren vraagt de verkaveling voortdurend aanpassing, stelt Jaap Schep, sinds maart voorzitter van Stichting Kavelruil Zuid-Holland. 'Het zijn precaire processen, want grond is emotioneel bezit.'

Het maatschappelijk belang van kavelruil wordt elk jaar groter, vinden voorzitter Schep en Rutger de Groot van Stichting Kavelruil Zuid-Holland. Enerzijds komt dat doordat de verkaveling van het agrarisch gebied steeds verder verslechtert vanwege de steeds snellere schaalvergroting en het stoppen van boerenbedrijven.

'Anderzijds door de ontwikkelingen rond landbouwverkeer. Je bent met de trekker steeds minder welkom op de openbare weg, mede door de grootte van de voertuigen en de toegenomen verkeersbewegingen', stelt Schep.

Ruimtelijke ordening

Vrijwillige kavelruil is een uitstekend instrument voor het oplossen van ruimtelijkeordeningskwesties die de hele samenleving aangaan. Specifiek geldt dat voor de realisatie van een betere landbouwstructuur, bij uitbreiding of aanleg van nieuwe wegen en natuurontwikkeling.

Iedereen moet beter worden van het ruilen, maar het is niet vrijblijvend

Jaap Schep, voorzitter van de Stichting Kavelruil Zuid-Holland

Tijdens de honderdste bestuursvergadering en precies 25 jaar na de oprichting nam melkveehouder Jaap Schep uit Bergambacht de voorzittershamer van de Stichting Kavelruil Zuid-Holland over van Arie Bassa.

Naast voorzitter van de kavelruilstichting is Schep als provinciaal bestuurslid van LTO Noord Zuid-Holland portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening. 'Een uitstekende combinatie. Situaties waar kavelruil perspectiefvol is, dienen zich door dit bestuurswerk voortdurend aan.'

Emotioneel bezit

Stichting Kavelruil Zuid-Holland heeft nu zo'n veertien projecten onder handen. Vooraf komt daar meestal weinig over naar buiten. 'Doordat grond ook emotioneel bezit is, zijn kavelruilprojecten altijd gevoelige processen', verklaart Schep de radiostilte rond projecten. De Groot vult aan: 'Het blijft spannend tot bij de notaris.'

Nieuw voor de stichting is dat ze ook over de provinciegrens actief is in enkele projecten in het westen van Gelderland. Dat gebeurt in afstemming met LTO Noord Gelderland en de provincie.

Bereidwillig

Om het gevoelige proces van een vrijwillige kavelruil tot succes te maken, is het raadzaam om klein te beginnen met de meest bereidwillige partijen. Want een-op-een ruilen is minder ingewikkeld dan met tien boeren tegelijk.

'Met die aanpak heb je kans van slagen. Een positieve start is cruciaal voor het verdere proces', is de ervaring van Schep. 'Vaak begin je met twee boeren en eindig je alsnog met tien bedrijven', vult De Groot. aan

'Iedereen moet beter worden van het ruilen, maar het is niet vrijblijvend. Concessies maken horen er bij, dat is onvermijdelijk. Het is de kunst dat iedereen ondanks die concessies het uiteindelijke voordeel blijft zien', besluit Schep.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  26° / 15°
  70 %
 • Donderdag
  21° / 14°
  50 %
 • Vrijdag
  21° / 11°
  20 %
Meer weer