Gelegenheid+tot+voedselfraude+groeit
Nieuws
© Twan Wiermans

Gelegenheid tot voedselfraude groeit

De mogelijkheden en winstgevendheid van voedselfraude zijn toegenomen. Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in rapport de Staat van voedselveiligheid.

Als gevolg van het verbeterprogramma 'NVWA Fraudeaanpak' verbetert het zicht op voedselfraude. Hierdoor wordt het beeld bevestigd dat er meer misgaat dan op het eerste gezicht lijkt, stelt de NVWA.

Voedselfraude levert volgens de NVWA niet per definitie een onveilig product op. Wel levert het altijd een product op waarvan de feiten niet kloppen: inhoud en etiket komen niet overeen. Hierdoor ontstaat een onbekend product of een product van onbekende oorsprong, waarvan niet duidelijk is of het een gevaar voor de voedselveiligheid kan opleveren.

Voedselfraude kan echter ook een direct gevaar voor de voedselveiligheid opleveren, bijvoorbeeld wanneer een fraudeur verdoezelt dat een product risicovolle of schadelijke stoffen bevat.

De NVWA concludeert dat voedsel in Nederland in het algemeen veilig is.

Toename niet vastgesteld

Dat het aantal signalen over voedselfraude toeneemt, hoeft volgens de NVWA niet te betekenen dat er nu meer voedselfraude is dan vroeger. De al verhoogde aandacht voor voedselfraude en de grotere mogelijkheden om deze fraude op te sporen, dragen er aan bij dat er meer gevallen van voedselfraude worden gerapporteerd.

Wel ziet de NVWA dat de mogelijkheden voor en de winstgevendheid van voedselfraude zijn toegenomen. Dit vormt een gevaar voor zowel de traceerbaarheid als voor de voedselveiligheid. Bovendien ondermijnt fraude het consumentenvertrouwen in het voedsel en in het stelsel van wetgeving en toezicht.

Circulaire economie

Een andere ontwikkeling die meegenomen moet worden in het toezicht door de NVWA is de opkomst van de circulaire economie. De opkomst van de circulaire economie is een positieve ontwikkeling omdat het opnieuw gebruiken van producten de samenleving duurzamer maakt.

Het is wel belangrijk hierbij oog te hebben voor de risico's voor voedselveiligheid. Bedrijven moeten voorkomen dat er 'afval' in de voedselketen terecht komt.

Maatregelen van bedrijfsleven

Het bedrijfsleven beschikt over de mogelijkheden om voedselfraude een halt toe te roepen, vindt de NVWA. Bedrijven kunnen, ook samen met andere schakels in de productieketen, maatregelen nemen om voedselfraude te voorkomen en te zorgen voor een kritische en integere wijze van bedrijfsvoering.

De NVWA vindt dat bedrijven onvoldoende melding maken van vermoedens of signaleringen van frauduleus handelen in de keten.

Over het algemeen veilig

De NVWA concludeert verder dat voedsel in Nederland in het algemeen veilig is. Dit is mede te danken aan het stelsel van wetgeving, naleving door bedrijven en het toezicht door de NVWA.

Uit recent onderzoek blijkt dat het consumentenvertrouwen in de veiligheid van voedingsmiddelen in 2018 is gestegen ten opzichte van de jaren 2013-2015. 68 procent van de consumenten vindt dat voedingsmiddelen over het algemeen veilig zijn, ten opzichte van 61 procent in 2015.

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  20° / 14°
  50 %
 • Vrijdag
  20° / 11°
  30 %
 • Zaterdag
  21° / 9°
  10 %
Meer weer