Dijkversterking+Kampereiland+met+boerengrond
Nieuws
© waterschap drents overijsselse delta

Dijkversterking Kampereiland met boerengrond

Waterschap Drents Overijsselse Delta kiest bij de versterking van het dijktraject langs de Willem Meijer- en Stikkenpolder aan het Zwarte Meer voor grond uit het eigen gebied.

Voor versterking van de bestaande dijk wordt grond gewonnen uit een nieuwe of verbrede watergang. Begin mei 2018 is een tweetal proefsloten gegraven om het concept van versterken met gebiedseigen grond in de praktijk te testen. Deze proeven zijn nog niet helemaal afgerond, maar de resultaten zijn veelbelovend, zegt het waterschap.

Eigenaren en pachters langs de dijk zijn geïnformeerd over het plan. Er volgen nog individuele gesprekken over detailuitwerking per perceel en eventuele schadevergoeding. Voor de afgraving is boerengrond nodig.

Begrip

Volgens het waterschap hebben agrariërs in het gebied begrip voor de maatregel en de gekozen werkwijze omdat zij bijdragen aan het vergroten van de veiligheid. Wel zijn er bedenkingen tegen het feit dat dit plan de nodige landbouwgrond kost.

Afdelingsvoorzitter Antoon Kanis van LTO Noord West-Overijssel bevestigt dat niet iedere boer langs de dijk de gekozen oplossing ziet zitten. 'We zitten er dubbel in; dijkverhoging vergroot de veiligheid, maar het kost boeren wel grond, veelal van de huiskavel. We moeten nog zien wat voor compensatie wordt geboden. Dat zal vaak grond op afstand zijn, dus niet ideaal.'

Zienswijze

Afhankelijk van de geboden oplossingen, zal LTO Noord wel of geen zienswijze indienen, geeft Kanis aan.

Voor buitenpolder Mandjeswaard is de oplossing van afgraven op locatie niet beschikbaar. De dijkverbetering daar vindt daarom later plaats. Bij het ontwerp is met provincie Overijssel en Rijkswaterstaat het uitgangspunt vastgesteld dat de dijk na versterking voldoet aan de norm van 1:500. Dit houdt in dat de dijk bestand is tegen een waterstand die zich theoretisch eens per 500 jaar kan voordoen.

Uitvoeringskosten

Voor de uitvoering van de dijkverbetering is maximaal 4,8 miljoen euro beschikbaar. Provincie Overijssel subsidieert dit project voor maximaal 2,4 miljoen euro. Het plan ligt tot en met 17 juli ter inzage in het waterschapskantoor in Zwolle en in het gemeentehuis van Kampen. In deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend. Daarna wordt het plan na afweging van de zienswijzen voor vaststelling aangeboden aan het algemeen bestuur van het waterschap.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  24° / 17°
  10 %
 • Donderdag
  22° / 13°
  10 %
 • Vrijdag
  24° / 11°
  10 %
Meer weer