Beloning+voor+duurzaam+agrarisch+waterbeheer
Nieuws
© Koen van Wijk

Beloning voor duurzaam agrarisch waterbeheer

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft een nieuwe subsidieregeling voor boeren die de waterkwaliteit verbeteren of de bodemdaling remmen.

Vanaf 3 mei 2018 kunnen zij een aanvraag bij het waterschap indienen. Een zelfde regeling voor het gebied van waterschap Amstel, Gooi en Vecht behandelt het algemeen bestuur van dit waterschap nog in mei 2018.

De stimuleringsregeling is opgesteld in nauw overleg met LTO Noord, de agrarische collectieven, fruittelersorganisatie NFO en waterschap Amstel Gooi en Vecht. De regeling geldt voor de periode 2018-2021.

Klimaatverandering

Met de regeling wil het waterschap wil handvatten bieden aan boeren om samen te werken aan duurzaam agrarisch waterbeheer, tegen de achtergrond van klimaatverandering en bodemdaling.

Het gaat om activiteiten in het landelijk gebied die een positief effect hebben op de waterkwaliteit en de bodem. Voorwaarde is dat tenminste twee boeren samen gebiedsgericht concrete, fysieke maatregelen nemen om de oppervlaktewaterkwaliteit te verbeteren.

Polder

Een project is gebiedsgericht als er sprake is van een waterhuishoudkundige eenheid, zoals een polder of een watergang. Voorbeelden van initiatieven zijn maatregelen om erfafspoeling te voorkomen, precisiebemesting en aanleg natuurvriendelijke oevers.

Ook activiteiten die het tempo van de veenbodemdaling remmen, komen in aanmerking voor subsidie. Het gaat dan bij voorkeur om maatregelen in onderbemalingsgebieden en natte delen van polders. Deze maatregelen kunnen een initiatief van één boeren zijn, maar het mag ook in samenwerkingsverband.

Bodemremming

De subsidie bedraagt maximaal 5.000 euro per maatregel, met een maximum van 10.000 euro per deelnemende boeren, bij stapeling van meerdere waterkwaliteitsmaatregelen. Voor bodemremmende maatregelen in veenweidengebieden is er maximaal 30.000 euro per deelnemende boeren beschikbaar. Ondernemers kunnen voor meer informatie contact opnemen met een watermakelaar. Deze watermakelaar werkt nauw samen met de agrarische collectieven in Utrecht.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  34° / 20°
  10 %
 • Woensdag
  25° / 18°
  10 %
 • Donderdag
  23° / 13°
  10 %
Meer weer