Schouten frustreert groener GLB

LTO Nederland wil dat Nederland de ruimere Europese vergroeningsregels voor akkerbouwers onverkort overneemt. Wageningen University & Research (WUR) adviseert om veel strenger te zijn en minister Carola Schouten (LNV) wil dit advies overnemen. Voor LTO reden een lobby te starten.

Schouten+frustreert+groener+GLB
© Persbureau Noordoost

De Europese Commissie maakte afgelopen jaar nieuwe vergroeningsopties bekend voor akkerbouwers. Braak met bloemrijke mengsels in het ecologisch aandachtsgebied wordt toegestaan. Ook de teelt van zonnekroon en olifantsgras mag van de commissie binnen de vergroeningsregels.

Het ministerie van LNV vroeg WUR om advies. De wetenschappers vinden de teelt van zonnekroon prima omdat het bijen aantrekt, maar sluiten olifantsgras uit. Dit gewas is niet aantrekkelijk voor bestuivers; WUR redeneert dat het niet bijdraagt aan de vergroening van de landbouw. Ook heeft olifantsgras in het eerste jaar onkruidbestrijding nodig.

Dit is een wel heel beperkte visie op vergroening. Olifantsgras kan immers tot twintig jaar blijven staan. Het heeft na het aanvangsjaar geen gewasbescherming meer nodig, geeft een uitstekende winterdekking aan zoogdieren en vogels, legt gigantische hoeveelheden CO2 vast en is een belangrijke grondstof voor de biobased economy.

Beperk Nederlandse akkerbouwers niet ten opzichte van boeren in andere lidstaten

Jaap van Wenum, voorzitter LTO Akkerbouw

Het wordt gebruikt in verpakkingsmateriaal en duurzame bouwprojecten. Het aantal toepassingen groeit nog steeds. Ook het gebruik van olifantsgras als stalstrooisel voor de mest van de toekomst mag niet onvermeld blijven. Kortom, het past precies in het plaatje van het toekomstige Gemeenschappelijk landbouwbeleid, zoals EU-commissaris Phil Hogan en Schouten propageren.

WUR geeft gedetailleerd advies over de invulling van bloemrijke mengsels; boeren krijgen de keus om minimaal tien soorten te telen uit 25 toegestane nectarrijke bloemsoorten met per soort minimaal 200 gram zaad. Een ingewikkelde en oncontroleerbare procedure; het type regelgeving waar we juist van af willen.

Hogan wil simpelere regels die beter zijn toegesneden op de lokale situatie. Dan bevreemdt het advies van WUR; niet elke bloemsoort is geschikt om naast elk gewas te telen. Met minimaal tien soorten is de juiste keuze een hachelijke zaak.

LTO gaat voor maximaal vijf uit de 25 soorten en een verdere vrije invulling door de boer. De animo om deze vergroeningsoptie in de praktijk te brengen, zal bij boeren veel groter zijn. Het zijn immers voor bijen aantrekkelijke planten en ze dragen bij aan de natuurlijke plaagbestrijding. Dat past weer prima in de ambities op het gebied van gezonde planten.

Toch laat Schouten in antwoord op Kamervragen van Roelof Bisschop (SGP) weten voornemens te zijn het WUR-advies over te nemen. Dat is jammer. Los van de inhoud van het advies had Nederland de verruiming van de vergroeningsregels al in 2018 kunnen invoeren. Door het WUR-rapport schuift de invoering op naar 2019.

Ik roep de minister op om niet alleen te kijken naar problemen in het verleden, maar juist naar uitdagingen voor de toekomst. Uitdagingen waar boeren in Nederland hun schouders onder willen zetten.

Beperk Nederlandse akkerbouwers niet ten opzichte van boeren in andere lidstaten. Neem het WUR-advies niet een-op-een over. Een eenvoudigere invulling van braak met bloemmengsels én de teelt van olifantsgras binnen de vergroening zijn zeer gewenst.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zondag
  8° / 3°
  60 %
 • Maandag
  7° / 3°
  40 %
 • Dinsdag
  9° / 3°
  5 %
Meer weer