LTO+Noord+zet+vraagtekens+bij+natuurbegraven+in+Gelderland
Nieuws
© William Hoogteyling

LTO Noord zet vraagtekens bij natuurbegraven in Gelderland

LTO Noord zet vraagtekens bij het voornemen van de provincie Gelderland om begraven onder voorwaarden in de natuur toe te staan.

LTO Noord is bang voor druk op landbouwgrond, omdat de provincie grondcompensatie wil voor de natuur waar deze begraafplaatsen komen. Een landeigenaar die een natuurbegraafplaats wil beginnen, moet voor elke 150 graven 1 hectare nieuwe natuur aanleggen.

Natuurbegraven populair

De vraag naar natuurbegraven in Gelderland is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Daarom wil de provincie onder voorwaarden natuurbegraven toestaan in de Gelderse natuur. Na onderzoek zijn Gedeputeerde Staten tot de conclusie gekomen dat het aantal natuurgraven van 50 naar maximaal 500 kan.

Wel wordt natuurbegraven gezien als een activiteit die leidt tot aantasting van het Gelders Natuurnetwerk. Om die reden moet er worden gecompenseerd. Als het natuurbegraven een grotere vlucht gaat nemen, neemt de compensatieplicht navenant toe.

Kwaliteitsverbetering natuur

LTO Noord wil liever voor bestaande natuur kwaliteitsverbetering realiseren, in plaats van nieuwe natuur realiseren. Ze wijst erop dat de druk op landbouwgrond al groot is en is van mening dat voldoende grond bij het agrarisch bedrijf een voorwaarde is voor een perspectiefvolle toekomst.

Weer

 • Zondag
  20° / 13°
  50 %
 • Maandag
  19° / 11°
  20 %
 • Dinsdag
  20° / 10°
  20 %
Meer weer