Mineral+Valley+Twente+legt+eerste+proefvelden+aan
Achtergrond
© Martin Verbeek

Mineral Valley Twente legt eerste proefvelden aan

Hoe doet de dunne fractie van vleesvarkensmest het, wanneer die wordt toegepast in rijenbemesting bij mais? Om antwoord te krijgen op die vraag, werd in het kader van Mineral Valley Twente het eerste proefveld aangelegd bij de familie Gersen in Markelo.

Hoofdthema in Mineral Valley Twente is bodemgezondheid. Twente heeft veel zandbodems die snel kunnen verschralen, terwijl een gezonde bodem de basis vormt voor een duurzame productie.

Een derde van de Nederlandse vleesvarkenshouders scheidt mest. De proeftuin moet meer inzicht geven in de toepassingsmogelijkheden van de dunne, stikstofrijke fractie van varkensmest.

Draagvlak vergroten

'Daarnaast willen we het draagvlak voor het gebruik van de dunne fractie vergroten, zodat die in de regio kan worden afgezet', zegt Erik Dood, die namens LTO Noord-afdeling Zuid Twente bij de proeftuin is betrokken.

Naar ons idee past de dunne fractie prima op grasland

Erik Dood, LTO Noord-afdeling Zuid Twente

Het proefveld kreeg een basisbemesting van 25 kuub rundveedrijfmest per hectare. Voor de proef is het perceel opgedeeld in zes stroken, waar om en om rijenbemesting in de vorm van de dunne fractie van vleesvarkensmest (15 kuub per hectare) en kunstmest (300 kilo) elkaar afwisselen.

Vier jaar

Het proefveld in Markelo is de eerste in een reeks. De proef loopt daar minimaal vier jaar. In 2019 worden ook proefvelden met gras aangelegd. Dat had Mineral Valley Twente dit jaar ook al graag gewild, maar het vinden van geschikte percelen viel volgens Dood niet mee.

Veel grasland valt onder de derogatie en daarop mag geen varkensmest worden aangevoerd. 'Voor volgend jaar zijn we dus op zoek naar percelen grasland die niet onder de derogatie vallen. Naar ons idee past de dunne fractie prima op grasland', merkt Dood op.

Kunstmest

Herman van Schooten van Wageningen University & Research (WUR) begeleidt het project. 'We willen meer inzicht in de vraag of de werking van de dunne fractie op de gronden in Twente overeenkomt met die van kunstmest', licht hij toe. Waterschap Vechtstromen brengt de effecten op het milieu in kaart.

Tien geleden geleden is ook onderzoek gedaan naar het gebruik van de dunne, stikstofrijke fractie van varkensmest. Onder anderen door Jaap Schröder van de WUR. 'Het is een ammoniumrijke mest en die reageert precies zoals je verwacht', zegt hij.

Kalkammonsalpeter

De werking van de dunne fractie van varkensmest laat zich vergelijken met die van kalkammonsalpeter (KAS). Schröder weet van de onderzoeken die hij heeft gedaan dat wanneer bij rijenbemesting giften van 30 kuub van de dunne fractie van varkensmest worden gegeven, te veel zouten worden aangevoerd die gewasschade geven.

Een nadeel van het gebruik van de dunne fractie van varkensmest is dat er geen organische stof wordt aangevoerd. Dood verwacht dat op het proefveld in Markelo het gehalte organische stof op peil blijft, omdat die in de basisbemesting wordt aangevoerd met de rundveedrijfmest.

POV

De proeftuin dunne fractie varkensmest is een initiatief van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), een van de partners van Mineral Valley Twente. Voor de POV is het belangrijk dat de mineralenstromen die ontstaan na mestscheiding en mestverwerking worden afgestemd op de vraag. Kennis van en kennis over de aanwendingsmogelijkheden zijn daarvoor de basis, stelt de POV.

In Mineral Valley Twente werken onder andere LTO, POV, FrieslandCampina, Waterschap Vechtstro-men, ForFarmers, Rabobank, mestverwerkers en mestdistributeurs, kennisinstellingen, Oost NL en provincie Overijssel samen. Hun ambitie is om in 2030 met Mineral Valley Twente voorop te lopen met ontwikkelingen op het gebied van bodemgezondheid en verwaarding van mest.

Vier thema's

Aanwending van de dunne fractie van vleesvarkensmest is een van de zeventien proeftuinen die in het kader van Mineral Valley Twente worden ontwikkeld. De proeftuinen zijn opgedeeld in vier thema's: bodemgezondheid en water; regionale voedselproductieketen; meerwaarde biomassa en landbouw, klimaat en maatschappij.

De aftrap van Mineral Valley Twente was in oktober 2017. Het project verbindt belanghebbenden in de voedselproductieketen, om de bodemgezondheid te verbeteren en afvalstoffen om te vormen in bruikbare grondstoffen. Het hogere doel is het behoud van een vitaal landelijk gebied met een impuls voor de bedrijvigheid in het stedelijk gebied.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  20° / 9°
  20 %
 • Woensdag
  21° / 10°
  50 %
 • Donderdag
  21° / 12°
  70 %
Meer weer