Meetnetwerk+stuurt+waterpeil+Hoeksche+Waard
Nieuws
© Wim van Vossen

Meetnetwerk stuurt waterpeil Hoeksche Waard

Stichting Hoeksche Waard op de Kaart (HWodKa) wil dit jaar een watermeetnetwerk voor grond- en oppervlaktewaterbeheer aanleggen.

Voor dat waterbeheer is vorig jaar een ontwerp gemaakt in samenwerking met acht partners, waaronder Wageningen University & Research en AcaciaWater. Het idee is om via een fijnmazig netwerk van sensoren data te verzamelen over sloot- en grondwaterpeilen en de vochttoestand in het bodemprofiel.

Akkerbouwers en waterbeheerders gebruiken die gegevens vervolgens voor het regelen van slootpeilen en grondwaterstanden. Wanneer het waterschap over betere informatie beschikt over slootpeilen en de vullingsgraad van de waterbuffer in het buitengebied kan het schap beter anticiperen op mogelijke calamiteiten volgens weersverwachtingen.

HWodKa wil in 2018 verder met het project en hoopt op een bijdrage via het plattelandsontwikkelingsprogramma POP3.

Te innovatief

In 2017 werd een subsidieaanvraag voor het plan 'HW2O-Klimaatbestendig bodemvochtmanagement' nog afgewezen. Het argument was dat het te innovatief was en niet paste binnen de definitie van de POP3-maatregel 'Niet-productieve investeringen water'.

In juni wil HWodKa opnieuw een subsidieaanvraag doen, maar dan als proeftuin van provincie Zuid-Holland. Dat moet een zichtbare plek zijn waar koplopers in de landbouw duurzame landbouwmethoden uitproberen. Vooraf benadert de stichting haar partners opnieuw voor deelname.

Voor akkerbouwers is de informatie over de bodemvochttoestand van belang voor de gewasontwikkeling, maar ook voor onder meer de berijdbaarheid in het voor- en najaar.

Koppeling peilgestuurde drainage

De inrichting van het meetnetwerk wordt gekoppeld aan de aanleg van een peilgestuurd drainagesysteem. Het project moet antwoord geven op de vraag of telers via peilgestuurde drainage en sub-irrigatie meer vat krijgen op de bodemvochttoestand.

HWodKa stelt dat verbetering van de bodemstructuur en een betere controle over de bodemvochthuishouding bijdragen aan duurzame akkerbouw. Dat geldt bij uitstek op de zwaardere kleigrond zoals in de Hoeksche Waard.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  10° / 8°
  95 %
 • Donderdag
  6° / 2°
  70 %
 • Vrijdag
  4° / 0°
  80 %
Meer weer