Gedragscode voor onderling delen agrarische data

Boerenorganisaties en brancheverenigingen van leveranciers en loonwerkers hebben een gedragscode opgesteld voor het delen van agrarische data. De afspraken maken het mogelijk dat agrarische bedrijven snel kunnen aanhaken en profiteren van nieuwe datatechnologie.

Gedragscode+voor+onderling+delen+agrarische+data
© Nieuwe Oogst

De gedragscode heeft als uitgangspunt dat diegene op wiens bedrijf de data worden vergaard, in principe de eigenaar van de gegevens is. In de praktijk omvat dit alle gegevens die op het boerenbedrijf zijn geproduceerd of tijdens werkzaamheden aan de landbouwer worden toegeschreven. Bij de dagelijkse handelingen en werkzaamheden op het land, erf en in de kas is dat de boer of tuinder zelf.

De organisaties die de gedragscode ondersteunen zijn Copa, waarvan LTO Nederland lid is, en Cogeca, CEMA, Fertilizers Europe, CEETTAR, CEJA, ECPA, EFFAB, FEFAC en ESA. Zij vertegenwoordigen naast boeren, loonwerkers, fokkerijen, machine-, zaaigoed-, kunstmest- en veevoerproducenten .

Essentieel

De ondertekenaars van de gedragscode zijn van mening dat een goed geregelde toegang tot boerendata essentieel is voor de verdere ontwikkeling van innovaties als precisielandbouw, waardoor boeren en tuinders meer kunnen produceren met minder middelen.

Dergelijke gegevens worden veel te gemakkelijk weggeven.

Klaas Johan Osinga van LTO Internationaal

Klaas Johan Osinga van LTO Internationaal zegt dat de gedragscode tegemoetkomt aan de belangrijkste bezwaren tegen datagebruik. 'Als data-eigenaar wil je dat de ander om toestemming vraagt, als die er wat mee wil doen. Want dergelijke gegevens worden veel te gemakkelijk weggeven. Er hoort een vergoeding tegenover te staan.'

Voorbeeld loonwerker

Afspraken over het onderling uitwisselen van data moet vooraf in een contract worden vastgelegd. De gedragscode geeft een voorbeeld van hoe data delen in de praktijk kan worden geregeld. Een boer neemt een loonwerker in dienst voor het bewerken van zijn land, het zaaien en het oogsten. Zoals overeengekomen voorziet de loonwerker de boer van alle data die hij vergaart met behulp van machinesensoren en metingen aan het perceel. Hierbij gaat het om gegevens over de verbruikte hoeveelheden brandstof, bemesting, zaaigoed en gewasbeschermingsmiddelen.

De loonwerker heeft een contract met de verschillende leveranciers van zijn trekkers en machines waarin is vastgelegd dat hij de oorspronkelijke vergaarder van de data is. In het contract met de boer wordt vastgelegd wat kan worden doorgegeven aan deze leveranciers.

Onderlinge uitruil

Dataverkeer kan ook richting de boer lopen. Bijvoorbeeld bij de bemestings- of sproeiadviezen die een loonwerker geeft. Vanwege deze onderlinge uitruil van data maakt de gedragscode het mogelijk contracten af te sluiten waarin boeren, loonwerkers en leveranciers hun afspraken bundelen.

Een uitgebreide beschrijving van de gedragscode is te vinden op www.copa-cogeca.eu.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  23° / 10°
  5 %
 • Woensdag
  27° / 16°
  5 %
 • Donderdag
  26° / 15°
  55 %
Meer weer