Kwaliteitsteam+Agro+%26amp%3B+Food+wil+%27schep+erbovenop%27
Achtergrond
© Ruud Ploeg

Kwaliteitsteam Agro & Food wil 'schep erbovenop'

Met het programma Agro & Food zet de provincie Overijssel bij bedrijfsuitbreidingen in op het verhogen van de duurzaamheid en ruimtelijke en sociale kwaliteit. Het vierkoppige kwaliteitsteam Agro & Food kan agrarische ondernemers ondersteunen in hun dialoog met de omgeving en de samenwerking met gemeentes en adviseurs.

Na de Provinciale Statenverkiezingen in 2015 heeft de provincie Overijssel tot en met 2019 een innovatiebudget van 12 miljoen euro voor de agro- en foodsector uitgetrokken. Daarbij ligt de nadruk meer dan voorheen op verduurzaming.

Om ondernemers te ondersteunen kunnen zij kennisvouchers gebruiken voor innovatieve kennisvragen en proof-of-conceptontwikkeling van succesvolle businesscases.

Grondgebruik

'Bij bedrijfsuitbreidingen in de agro- en foodsector zetten we in op het verhogen van zowel de duurzaamheid als de sociale kwaliteit', zegt Marieke de Groot, coördinator van het programma Agro & Food. 'Als provincie vinden we dat belangrijk, omdat de sector verantwoordelijk is voor 15 procent van onze inkomsten, 10 procent van de werkgelegenheid en 70 procent van het grondgebruik in Overijssel.'

Iedereen in de buurt van het bedrijf kent onze plannen

José Veelers, melkgeitenhouder in Hengevelde

Met de handreiking Kwaliteitsimpuls Agro & Food wil De Groot provincie, ondernemers, omwonenden en gemeenten inspireren en ondersteunen bij de transitie naar duurzaamheid. In de handreiking staan achttien agrarische bedrijven die als voorbeeld kunnen dienen van de mogelijkheden om kwaliteitswinst te boeken op het gebied van duurzaamheid en ruimtelijke en sociale kwaliteit.

Q-koorts

Een van die bedrijven is Melkgeitenbedrijf Veelers uit Hengevelde. In 2009 is het bedrijf van José en Gerrit-Jan Veelers geruimd vanwege de Q-koorts. Het heeft drie jaar geduurd voordat het weer op hetzelfde niveau draaide als daarvoor.

In de omgeving is niemand ziek geworden en alle 1.400 geiten worden jaarlijks ingeënt tegen de Q-koorts, zodat er geen risico meer is op een uitbraak. Het bedrijf heeft het zoönosekeurmerk, wat aangeeft dat een bedrijf alle mogelijke maatregelen neemt om te zorgen het ziektes buiten de deur houdt en wijst op de risico's.

Melkgeitenhouder José Veelers uit Hengevelde in de skybox met zicht op de geiten.
Melkgeitenhouder José Veelers uit Hengevelde in de skybox met zicht op de geiten. © Léonie Vaarhorst

Vergunningen

Het echtpaar heeft plannen om het aantal geiten uit te breiden naar 1.800 en heeft de vergunningen daarvoor rond. José Veelers verwacht niet dat dit onrust zal opleveren.

'Iedereen hier in de buurt kent onze plannen en de milieuvergunning voor de uitbreiding hadden we voor de ruiming in 2009 ook al. Wij zijn actief op sociale media en hebben een skybox vanwaaruit bezoekers kunnen meegenieten van wat wij in ons bedrijf doen en ze kunnen ons er vragen over stellen.'

Daarnaast zijn ze een educatieboerderij. 'We hebben een ontvangstruimte in onze Schöppe en zijn een 'rustpunt' op fiets- en wandelroutes. Ik denk dat wij hiermee voorlopen op andere bedrijven. We willen anderen best helpen, maar willen niemand opleggen hoe het moet.'

Begeleiden

Om ook andere boeren te begeleiden bij de contacten met de omgeving, gemeente en relevante organisaties is afgelopen najaar een kwaliteitsteam Agro & Food opgericht. Het team bestaat uit René Schepers van Schepers Adviseurs, Henri Holster van Wageningen Livestock Research, Ellen de Lange van De Mobiele Boer en Ron Methorst van Aeres Hogeschool Dronten.

De teamleden gaan in tweetallen in gesprek met ondernemers, waarbij De Lange en Schepers vooral zijn gericht op de dialoog, communicatie en verbinding met de omgeving en Holster en Methorst meer op bedrijfsstrategie, duurzaamheid en ruimtelijke ontwikkeling.

Zes gesprekken

Het team heeft inmiddels zes gesprekken gehad: vijf met ondernemers en één met een gemeente. Daaruit zijn tot nu toe vijf adviezen gekomen.

De Lange vertelt dat het team soms plannen ziet die nogal technisch en cijfermatig zijn ingestoken. Hoewel dit van belang is, staat voor het team in de eerste plaats de duurzaamheidsvisie van de ondernemers centraal.

Concrete stappen

Vervolgens gaat het om de vertaalslag naar concrete stappen van de ondernemer om de toekomstbestendigheid en ruimtelijke en sociale kwaliteit van de sector te versterken.

De Lange: 'Deze mindset, naar 'een schep erbovenop' en de samenwerking met ondernemers, gemeenten en adviseurs, zie ik als een belangrijk en leerzaam proces. We zouden graag zien dat alle betrokkenen in kwaliteit gaan denken.'

Inspiratie

Het kwaliteitsteam Agro & Food stelt zich in de gesprekken zo onafhankelijk mogelijk op. Het team wil vooral inspireren. Wat Schepers betreft is zo'n gesprek al een succes als je de ondernemers aan het denken zet.

'De dialoog aangaan met professionals, buren en maatschappelijke organisaties in de omgeving, dat is een lastig stukje. We adviseren ondernemers om eerst in hun eigen buurt rond te kijken en dat helpt.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  34° / 20°
  10 %
 • Woensdag
  25° / 18°
  10 %
 • Donderdag
  23° / 13°
  10 %
Meer weer