Brabant+legt+mestbewerking+aan+banden
Nieuws
© jos thelosen (in dienst)

Brabant legt mestbewerking aan banden

Strengere eisen voor nieuwe mestbewerkingsinstallaties, terwijl ook bestaande mestbewerkers beter worden gecontroleerd. De provincie Noord Brabant wil dat de uitstoot van stof van mestverwerkers naar omwonenden fors verminderen. Ook is er een kritische blik op de geuruitstoot.

Deze beleidsregel volksgezondheid en mestbewerkingsinstallaties is gericht op het beperken van stofemissies, omdat is aangetoond dat potentiële ziektekiemen zich hechten aan stofdeeltjes. Daarom wil de provincie die uitstoot van stofdeeltjes minimaliseren.

Dit betekent voor nieuwe bewerkers dat ze aan nieuwe beleidsregels moeten voldoen. Zij moeten de emissie van totaal stof minimaliseren. Daarnaast geldt er een verplichting om de mest te hygiëniseren, dit is het gescheide product gedurende 1 uur op 70 graden verhitten.

Verder moeten laden, lossen en opslag van mest inpandig gebeuren en wordt een verplichte monitoring ingesteld. En iedere vijf jaar moet de vergunninghouder aantonen dat de uitstoot van de totale hoeveelheid stof zo minimaal is.

Dezelfde regels gelden voor bestaande mestbewerkers, die een nieuwe vergunning aanvragen. Hierbij geldt wel het proportionaliteitsbeginsel, investeringen hoeven niet buitenproportioneel te zijn.

Monitoring

Mestbewerkingsbedrijven die geen vergunningaanvraag hebben ingediend, hebben een informatieplicht. Binnen 5 jaar moet informatie aangeleverd worden over de uitstoot van totaal stof. Mocht dit dusdanig zijn dat die te hoog is, dan kan de provincie de vergunning aanscherpen..

Voor mestbewerkingsinstallaties die onderdeel zijn van een veehouderij die uitsluitend de mest van het eigen vee verwerken, zijn er vanuit het oogpunt van volksgezondheid vrijwel geen extra risico's. Normaal gesproken wordt hier ook mest opgeslagen, overgeslagen en getransporteerd.

Voor deze bedrijven geldt bij een capaciteit tot 25.000 kuub alleen de eis dat de bewerking en de op- en overslag niet in de open lucht plaatsvindt. Dit om verwaaiing, en daarmee verspreiding van bio-aerosolen via de lucht, zoveel mogelijk te voorkomen.

Dubbele geurruimte

Wél wil de provincie de dubbele geurruimte vanuit veehouderijen en mestbewerkingsinstallaties voorkomen. De geuremissie van een veehouderijbedrijf valt onder andere wetgeving dan die uit mestbewerkingsinstallaties.

Hierdoor kan de totale geurbelasting op omliggende gevoelige objecten, zoals woningen, op een te hoog niveau worden vergund. Om dit te voorkomen heeft de provincie de regeling voor dergelijke bedrijven aangepast.

Te weinig capaciteit

De move van de provincie is opmerkelijk, omdat er in Noord-Brabant niet voldoende verwerkingscapaciteit is om aan de verwerkingsplicht te voldoen. In december rekende de provincie nog voor dat Brabantse veehouders 14,3 miljoen kilo fosfaat aan mest moeten verwerken, terwijl, pluimvee uitgezonderd, maximaal 8,4 miljoen kilo fosfaat aan verwerkinggcapaciteit is gerealiseerd.

Herman Litjens, Senior specialist Omgeving van ZLTO is dan ook niet blij met deze beleidsregel: 'De provincie zegt vóór de verwaarding van mest te zijn, terwijl dit in de praktijk nagenoeg onmogelijk wordt gemaakt. '

Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  11° / 6°
  10 %
 • Zondag
  7° / 4°
  30 %
 • Maandag
  6° / 3°
  70 %
Meer weer