Effici%C3%ABnter+met+stikstof+en+fosfor
Nieuws
© Eigen Foto

Efficiënter met stikstof en fosfor

Rundveemest bevat steeds minder stikstof en fosfor. Ook zitten er steeds minder van deze mineralen in het voer. Toch is er ongeveer net zoveel vlees en melk geproduceerd.

Dit blijkt uit de Mineralenbalans landbouw van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De rundveehouderij is in staat om de mineralen beter te verwerken. Dit hangt samen met lagere mineralengehalten in het veevoer, terwijl de productie van melk en vlees vrijwel gelijk bleef.

Verder wordt steeds meer mest afgezet buiten de landbouw, zoals mestverwerking en export. Deze ontwikkelingen zorgen voor een lager mineralenoverschot. Er komt dus minder fosfor en stikstof via rundveemest in het milieu terecht.

Hoeveelheid fosfor en stikstof in rundveemest

In de jaren 2013 tot en met 2016 steeg de totale hoeveelheid fosfor en stikstof in de rundveemest door de toename van het aantal runderen. Er werd in deze periode ook meer fosfor en stikstof vastgelegd in melk en vlees.

In de jaren 1990 tot 2012 daalde de via het voer aangevoerde hoeveelheid stikstof met 177 miljoen kilo (33 procent). De hoeveelheid fosfor in het voer daalde met 15 miljoen kilo (22 procent). In de laatste vier jaar steeg deze aanvoer weer. Er werden meer runderen gehouden en de mineralengehalten in het voer waren hoger.

Daarbij steeg de hoeveelheid fosfaat minder hard dan de hoeveelheid stikstof. Dit komt mede doordat mengvoerfabrikanten scherper waren op de hoeveelheid fosfor in het mengvoer, het zogenaamde voerspoor. Rundveevoer bevat minder stikstof en er komt ook minder stikstof terecht in de mest.

Betere stikstof- en fosforbenutting

In 2016 werd volgens de CBS-cijfers 24 procent van de stikstof uit het voer verwerkt in melk en vlees. Dit was in 1990 nog 16 procent. De stikstofbenutting is dus toegenomen. De fosforbenutting steeg in de periode 1990 tot en met 2016 van 25 naar 31 procent.

Weer

 • Zondag
  13° / 2°
  10 %
 • Maandag
  14° / 6°
  60 %
 • Dinsdag
  14° / 9°
  20 %
Meer weer