LTO Noord fel tegen parkstatus eiland

LTO Noord Texel is fel gekant tegen het idee om het Nationaal Park Duinen uit te breiden over het hele eiland. Voorzitter Jan van de Venis van het Nationaal Park lichtte dinsdag in de maandelijkse raadscommissie toe te willen onderzoeken of het hele eiland de 'parkstatus' kan krijgen.

LTO+Noord+fel+tegen+parkstatus+eiland
© Koen van Wijk

De Texelse landbouwvoorman Arnold Langeveld van LTO Noord ziet dat voornemen als de zoveelste aantasting van het agrarische areaal. 'Er zijn in het verleden duidelijke afspraken gemaakt over de hectares die voor natuur zijn gereserveerd. Daar houden we aan vast.'

Momenteel meet het Nationaal Park Texel zo'n 4.000 hectare en dat is eigenlijk te klein volgens de nieuwe normen van de landelijke overheid. Van de Venis ziet ook buiten de huidige grenzen waardevolle natuurgebieden, die mooi zouden kunnen aansluiten, 'maar de overheid gaat met 'NP's Nieuwe Stijl' uit van parken met natuurkernen gelegen in een groter en samenhangend ruimtelijk geheel ook met landschap en cultuurhistorie.'

Grotere parken

Het Rijk heeft daarbij een voorkeur voor grotere parken, richting de 10.000 hectare of meer. Van de Venis: 'dat criterium zou op en rond Texel zeker te halen zijn, met meer dan 15.000 hectare land en 30.000 hectare zee.' Een belangrijk motief voor het parkbestuur is om een 'sterker merk' te creëren, waarmee extra middelen kunnen worden gegenereerd voor de ontwikkeling en het beheer.

We houden vast aan een duidelijke begrenzing van zowel natuur, als landbouw.

Arnold Langeveld, voorzitter LTO Noord-afdeling Texel

Volgens Langeveld is het huidige landbouwareaal van 8.000 hectare - waarvan bijna een kwart al met allerlei praktische beperkingen - het absolute minimum om goed te kunnen functioneren. 'Er zijn veel jonge boeren op het eiland, die door willen. Om die goed te kunnen blijven faciliteren is een bepaalde kritische massa nodig.'

Storend

Het stoort Langeveld dat in de berichtgeving over het park ook steeds over natuur-inclusieve landbouw wordt gesproken. 'Zou dat niet beter aan de boeren zelf kunnen worden overgelaten? We houden uit eigen beweging al veel rekening met de natuur en blijven dat doen.'

Een beschermde parkstatus zorgt onherroepelijk voor beperkingen voor boeren en tuinders, voorspelt Langeveld. 'Dat hebben we in het verleden al te vaak meegemaakt. Kijk alleen al naar het Natura2000-beleid en de grensoverschrijdende maatregelen die daar uit voortvloeien: de verzuringgevoelige gebieden, de moeite die het kost om milieuvergunningen te krijgen, de ganzenproblematiek en het jachtverbod in Nationale Parken.'

Angst

Van de Venis begrijpt de angst voor vermindering van landbouwgrond, zeker gezien de geschiedenis op Texel. Maar deze is volgens de NP Nieuwe Stijl-criteria niet gegrond: 'Er zijn nu geen extra beperkende maatregelen genoemd en er blijft ruimte voor landbouw. Zeker als, zoals op Texel de samenhang tussen landbouw, landschap en cultuur duidelijk is.'

De conceptcriteria spreken over convenanten die met belanghebbende partijen worden aangegaan, licht Van de Venis toe. 'Op basis daarvan zouden we ook afspraken kunnen maken over het totaal areaal landbouwgrond. De criteria sturen overigens wel op samenhang tussen functies in de landschapszones om de natuurkernen heen. Natuur-inclusieve landbouw is daarbinnen dan wel gewenst.'

Grote bezwaren

De praktijk heeft in het verleden te vaak anders uitgewezen, blijft Langeveld grote bezwaren houden. 'Laatst nog hadden we met de vogelwerkgroep een discussie, over de voor de teruggang van de weidevogelstand die bij de boeren zou liggen, terwijl de populatie in natuurgebieden ook terugholt. Daarom houden we vast aan een duidelijke begrenzing van zowel natuur, als landbouw.'

Fractievoorzitter Edo Kooiman van Texels Belang, de grootste partij op het eiland, bespeurt nog weinig draagvlak voor de plannen voor een park. 'Nu al wekt het wrevel dat bepaalde gebieden niet meer voor de eilanders toegankelijk zijn.'

Publiek

De status van Nationaal Park heeft voor Texel weinig meerwaarde, meent Kooiman. 'Het publiek weet ons eiland nu ook al volop te vinden. Een extra label perkt op termijn alleen onze vrijheid maar verder in.'

Kooiman, die dinsdag de raadscommissie voorzat, stelt voor om de parkstatus als een agendapunt op te nemen voor een volgende vergadering. 'Nu ontstond er een levendige discussie op basis van het verhaal de insprekers Van de Venis en Langeveld. Het lijkt me goed dat de gemeente een visie op papier zet, waarop de politiek concreet kan reageren.'

Duidelijk signaal

Dat laatste is ook van belang richting provincie, meent Kooiman, die zich daarin gesteund weet door Langeveld. 'Uiteindelijk dragen de provinciale besturen de Nationale Parken voor aan het Rijk. Het lijkt me goed om een duidelijk signaal af te geven dat dit voor Texel zeker geen uitgemaakte zaak is.'

Het bestuur van het Nationaal Park Duinen van Texel wil de mening over de landelijke plannen en mogelijkheden voor het eiland peilen bij de direct betrokkenen. Een eerste aanzet daartoe, trok nog niet heel veel bezoekers, maar het idee is om de bijeenkomsten te koppelen aan gezamenlijke thema's, zoals die op 14 juni staat geagendeerd over natuur-inclusieve landbouw.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  10° / 5°
  30 %
 • Zondag
  11° / 2°
  30 %
 • Maandag
  10° / 0°
  20 %
Meer weer