Koester samenwerking met boeren

Boeren liggen onder een vergrootglas. Hun doen en laten wordt door iedereen op de voet gevolgd, ook door de gemeentepolitiek. Daar is op zich niets mis mee, maar beoordelingen horen wel te gebeuren op basis van argumenten en niet door alleen over de boeren te praten, maar juist met de boeren.

Koester+samenwerking+met+boeren
© CDA Súdwest Fryslân

Dit geldt zeker in een plattelandsgemeente als Súdwest-Fryslân, waar de melkveehouderij de belangrijkste economische pijler vormt. Op een politieke debatavond onlangs in Sneek werd pijnlijk duidelijk dat het kennisniveau over de landbouw bij veel partijen ernstig tekortschiet. Daar ontbreekt de basale kennis van het boerenbedrijf en hoe daar met zorg wordt gewerkt aan omgeving en dierenwelzijn.

In plattelandsgemeenten, waar de landbouw economisch erg belangrijk is, is dat al een probleem. Echt problematisch wordt het wanneer vanuit die gebrekkige kennis voorstellen voortkomen die boeren in een kwaad daglicht zetten.

Biologisch

Zo wordt er ook in de gemeentepolitiek veelvuldig gesteld dat omschakeling naar biologisch dé oplossing is voor veel problemen en dat boeren in die richting moeten worden gestuurd. De biologische keten wordt daarmee gewoonweg misbruikt.

Melkveehouder en CDA-kandidaat-raadslid Sicco Hylkema is zelf omgeschakeld en is hier helder over: 'Biologisch is anders, maar niet beter. Het is gewoonweg een van de melkstromen. Zo horen politici het ook te benaderen.'

Stimuleren

Dit is ook hoe de CDA-fractie Súdwest-Fryslân de landbouw benadert. Er zijn talloze voorbeelden van gangbare boeren die volop in harmonie met hun omgeving werken. Deze ontwikkeling moet de politiek stimuleren zonder dat zij daarbij de boer denkt te moeten sturen.

Voor al deze positieve ontwikkelingen is samenwerking nodig en daarvoor zien wij voor de politiek een serieuze rol weggelegd.

Zonder overleg

Onlangs bezochten wij het melkveebedrijf van Sjors Ketelaar in Heeg. Hij boert al jaren op pachtgrond van Staatsbosbeheer, net als veel van zijn collega's in deze regio. Dit ging in goede harmonie, totdat de afspraken zomaar werden veranderd. Dit alles zonder overleg en ten nadele van de boeren, maar vooral van de natuur. Hij mag nu minder vaste mest toepassen, wat juist voor weidevogels positief werkt.

Tevergeefs vroegen de melkveehouders om overleg en uitleg. Het is een voorbeeld van hoe het niet moet. Hier wordt duidelijk niet met de boeren, maar over de boeren beslist met een averechts effect als gevolg.

Verantwoordelijkheid

Boeren werken graag in harmonie met de natuur en de omgeving. Zij hebben de verantwoordelijkheid om burgers bij hun bedrijfsvoering te betrekken, maar de burgers en de gemeentepolitiek hebben de verantwoordelijkheid om het samen met de boeren op te pakken.

De vergrijzing en het tekort aan opvolgers maken dat de huidige boeren broodnodig zijn voor het landschapsbeheer. Zij zijn de dragers van de plattelandseconomie. Als zij of hun opvolgers niet doorzetten, dreigt verpaupering van plattelandsgemeenten. Dat is wel het laatste waar natuur, landschap en alle burgers mee zijn gediend.

Landbouwcoördinator

Wij pleiten voor het aanstellen van een landbouwcoördinator die boer en burger bij elkaar brengt. Alle organisaties die op het platteland actief zijn, kunnen hierbij betrokken worden. Doel is om samen te werken met boeren in plaats van over hen te beslissen. Daar ligt de sleutel naar een duurzame toekomst voor ons allemaal.

Met een landbouwcoördinator komen agrarische gemeenten als Súdwest-Fryslân een stuk verder.

Jorrit Jorritsma
CDA-fractie Súdwest-Fryslân

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  16° / 10°
  25 %
 • Zondag
  17° / 5°
  10 %
 • Maandag
  16° / 7°
  5 %
Meer weer