Westen+wil+ammoniakuitstoot+met+kwart+verminderen
Nieuws
© Mike Schellart

Westen wil ammoniakuitstoot met kwart verminderen

LTO Noord regio West, PPP-Agro Advies en Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) starten deze week een campagne om een ammoniakreductie van 25 procent in de melkveehouderij in West-Nederland te realiseren.

Lukt dat niet, dan vrezen zij dat er weer fors gesneden moet worden in het aantal melkkoeien. In het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is vastgelegd dat de sector mag groeien met als tegenprestatie 10 miljoen kilo ammoniakemissie te reduceren ten opzichte van het jaar 2013. Dat doel moet in 2030 zijn bereikt, maar door de groei van de melkveehouderij is dat doel eerder verder af dan dichterbij gekomen.

In juli 2017 greep de overheid via de noodgreep van de fosfaatregeling in- en nam het aantal melkkoeien met zo'n 90.000 af. Een nieuwe ronde hangt boven het hoofd wanneer de sector de afgesproken reductie niet nakomt, aldus LTO Noord regio West, PPP-Agro Advies en VIC.

Pilotboeren

Door middel van de campagne www. opGrondvanMorgen . nl vragen de pilotboeren uit de Proeftuin Veenweiden de komende vier weken aandacht voor de opgave. Zij hebben in anderhalf jaar een reductie van gemiddeld 19 procent behaald. Onderzoek van onder andere Wageningen Universiteit & Research en het Louis Bolk Instituut laat zien met de mest- en voermaatregelen een daling van 25 procent ammoniakuitstoot mogelijk is.

Concreet gaat het om verdund uitrijden van mest op het juiste moment, zorgen voor een rantsoen met 15 procent ruweiwit en het toepassen van onderwaterdrainage. Dit naast andere maatregelen die boeren toe kunnen passen zoals minder jongvee en minder of geen gebruik van kunstmest

Veenweiden

De urgentie voor ammoniakreductie speelt in heel Nederland. Het rantsoen van de melkkoeien in de veenweiden bevat echte veel gras met veelal hoge ruw eiwitgehalten. De melkveehouders hebben dan ook te maken met een hoger stikstofoverschot. Dat betekent meer kans op ammoniakemissie.

LTO Noord regio West, PPP-Agro-Advies en VIC hebben zorgen of de ammoniakproblematiek daadwerkelijk tussen de oren zit bij boeren, maar meer nog of de partijen die veehouders van advies en daad voorzien ook hun verantwoordelijkheid nemen. De proeftuin heeft onder andere inzichtelijk gemaakt dat de korte termijn belangen van diverse stakeholders, zoals de voerindustrie, niet stroken met de langere termijn doelstellingen die de overheid heeft gesteld.

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  21° / 9°
  10 %
 • Zaterdag
  23° / 13°
  35 %
 • Zondag
  25° / 16°
  40 %
Meer weer