Van Dam wil geen extra eisen grondgebondenheid

Het ministerie van Economische Zaken scherpt de eisen niet extra aan om de milieudoelen te halen. Rik Grashoff (GroenLinks) stelde hierover kamervragen naar aanleiding van een rapport van het Louis Bolk Instituut.

Van+Dam+wil+geen+extra+eisen+grondgebondenheid
© Koen van Wijk

Dit rapport Verkenning naar een grondgebonden melkveehouderij' in opdracht van Milieudefensie, brengt in beeld in hoeverre de melkveestapel volgens de onderzoekers moet inkrimpen om de milieudoelen rond waterkwaliteit, ammoniak, mest en klimaat te halen.

Van Dam ziet geen aanleiding om op basis van dit rapport het beleid aan te passen. Zo stelt het rapport dat er een reductie nodig is van 1,3 miljoen koeien om de ammoniakrichtlijn te halen. Volgens een RIVM rapport wordt deze zogenaamde NEC-doelstelingen zouder aanvullende maatregelen gehaald, aldus de scheidend staatssecretaris. De huidige maatregelen, zoals de Programmatische Aanpak Stikstof zijn voldoende.

Nitraat geen grasprobleem

Ook wil het Louis Bolk de nitraatbelasting aanpakken, die is op zandgronden te hoog. Van Dam stelt echter dat het nitraatgehalte in het grondwater met name een probleem is bij uitspoelingsgevoelige teelten, zoals mais en aardappelen. 'Bedrijven met een continu bodembedekkende teelt, zoals gras, laten in het algemeen de laagste nitraatwaarden in het grondwater zien', stelt hij in de kamerbrief.

'Binnen het huidige beleid wordt met divers instrumentarium ingezet op de verdere verduurzaming van de Nederlandse zuivelketen, zoals de Wet grondgebonden groei melkveehouderij en de Wet verantwoorde groei melkveehouderij. Het kabinet ziet geen aanleiding om in aanvulling op dit beleid extra eisen te stellen aan grondgebondenheid van de melkveehouderij', vat Van Dam samen. Dat geldt ook voor andere punten in het rapport.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  22° / 14°
  5 %
 • Donderdag
  24° / 12°
  5 %
 • Vrijdag
  23° / 16°
  90 %
Meer weer