Jagers denken predatiedruk weidevogels te kunnen halveren

Met goed uitgevoerde maatregelen is de predatiedruk op weidevogels in Nederland volgens de Jagersvereniging binnen drie jaar te halveren.

Jagers+denken+predatiedruk+weidevogels+te+kunnen+halveren
© Nieuwe Oogst

Die inschatting doet de Jagersvereniging in het 'Gidsdocument predatiedruk verlagen'. Daarin presenteert de vereniging concrete stappen die gebaseerd zijn op jarenlange praktijkervaring en onderzoek.

De Jagersvereniging wil dat de 40 miljoen euro die de overheid in 2019 en 2020 steekt in het weidevogelbeheer maximaal rendeert. Daarvoor moet alles uit de kast worden gehaald om zoveel mogelijk weidevogelkuikens groot te krijgen. Anders zijn de investeringen weggegooid geld, aldus de Jagersvereniging.

Broeden

'In gebieden met goed weide(vogel)beheer leiden de grote aantallen roofdieren tot grote tekorten aan uitgevlogen kuikens. Slechts een op de 25 weidevogeleieren groeit momenteel op tot een vliegvlug kuiken. Daar valt door de weidevogels niet tegenop te broeden', aldus voorzitter Willem Urlings van de Jagersvereniging in een brief aan de vaste Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Donderdag staat deze brief op de agenda van de LNV-Kamercommissie tijdens een Algemeen Overleg in de Tweede Kamer. De politiek zal zich buigen over de manier waarop we de weidevogels, boegbeelden van de biodiversiteit op het platteland, voor Nederland kunnen behouden.

Onze kinderen en kleinkinderen kunnen zo tijdens onze zondagse fietstocht nog van de roep van de grutto genieten

Voorzitter Willem Urlings van de Jagersvereniging

Overzichtstabel met de huidige vergunningen voor het verlagen van predatiedruk:

Drie acties

In haar Gidsdocument en bij de Tweede Kamer pleit de Jagersvereniging voor drie acties. De eerste is dat er gelden voor weidevogelbeheer onlosmakelijk moeten worden verbonden aan een plan voor afname van de predatiedruk.

Verder moet iedereen meedoen. Alle grondeigenaren en -gebruikers nemen verantwoordelijkheid en dragen actief bij aan het effectief verlagen van predatiedruk in hun gebieden.

Tot slot wil de Jagersvereniging het gebruik van effectieve middelen toestaan in (potentiële) weidevogelgebieden en in een bufferzone daaromheen toe. Daartoe behoren nachtelijk jagen op de vos met kunstlicht, het gebruik van een kraaienvangkooi en het bejagen van soorten benoemd op de Europese Unielijst van exoten, zoals de wasbeer en wasbeerhond.

Zondagse fietstocht

Daarnaast pleit de Jagersvereniging ook voor een jaarlijks en publiek symposium waarin praktijk, stakeholders, beleidsmakers en politiek hun bevindingen met de weidevogelbescherming delen en inspanning bundelen.

'Ook dat zien we als belangrijke voorwaarde voor maximaal rendement van de tijd en het geld die we investeren in onze weidevogels. Zodat ook onze kinderen en kleinkinderen tijdens onze zondagse fietstocht nog van de roep van de grutto kunnen genieten', aldus Urlings.

Om de bedreigingen voor weidevogels, de rol van jagers en het effect van effectieve verlaging van de predatiedruk te laten zien heeft de Jagersvereniging een factsheet gemaakt: 

Bejagen

Uit onderzoek blijkt volgens de Jagersvereniging dat met het bejagen van roofdieren het aantal vliegvlugge jonge vogels verdrievoudigt tot een op de acht eieren. Effectieve bejaging gekoppeld aan gebiedsinrichting kan volgens de wetenschap zelfs leiden tot een verachtvoudiging van de aanwas tot een vliegvlug kuiken op drie eieren. In de huidige situatie ligt dat op een op de 25 eieren.

'Het Gidsdocument beschrijft in detail hoe verlaging van de predatiedruk effectief kan worden uitgevoerd', aldus Urlings. 'Als dit lukt is de verwachting dat behoud van de huidige populaties weide- en akkervogels op die plekken waar weidevogels nog tot broeden komen realistisch is. En daarmee sluit deze aanpak goed aan bij de ambities en investeringen van het ministerie van LNV.'

Ontoereikend

In de huidige situatie schieten de mogelijkheden, die jagers hebben om de predatiedruk te verlagen, tekort, waarvan de teruglopende weidevogelpopulaties een illustratie zijn, aldus Urlings.

'Getallen zijn geduldig, maar in de praktijk moet het gebeuren. Daarvoor zullen boeren, jagers en andere natuurbeheerders ieder hun verantwoordelijkheid moeten oppakken.'

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  10° / 7°
  70 %
 • Dinsdag
  11° / 4°
  50 %
 • Woensdag
  10° / 4°
  50 %
Meer weer