Eigen 'tafel' voor landbouw in aanpak CO2-reductie

Oud-milieuminister Ed Nijpels gaat de uitvoering van het Nationaal Klimaat- en Energieakkoord coördineren. Voormalig staatssecretaris Pieter van Geel gaat daarbij de sectortafel Landbouw en landgebruik (LNV) voorzitten.

Eigen+%27tafel%27+voor+landbouw+in+aanpak+CO2%2Dreductie
© Vidiphoto

De besprekingen over verdeling van de opgaven in het Nationaal Klimaat- en Energieakkoord moeten komende zomer zijn afgerond. Het doel is om dan met afspraken op hoofdlijnen naar buiten te komen over de wijze waarop Nederland de CO2-uitstoot met 49 procent terugdringt in 2030.

Deze afspraken worden vervolgens in de tweede helft van het jaar uitgewerkt in concrete programma's. De uitvoering van het Klimaatakkoord begint in 2019.

Vergroening

De gesprekken met het bedrijfsleven, maatschappelijke partijen en medeoverheden vinden plaats aan zes 'tafels'. Naast de hoofdtafel die Nijpels voorzit, zijn dat landbouw en landgebruik, gebouwde omgeving, mobiliteit, industrie en elektriciteit. Gezamenlijk hebben de sectoren als doel de CO2-uitstoot in Nederland fors te verlagen. Denk daarbij aan verduurzaming van woningen en gebouwen, het verkeer, vergroening van het belastingstelsel en nieuwe energiebronnen.

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat maakte de verdeling van de tafels en de voorzitters vrijdagmiddag bekend na de ministerraad. Het kabinet streeft naar een akkoord dat kan rekenen op breed maatschappelijk en politiek draagvlak.

Kansen

'Alle partijen hebben elkaar nodig om deze grote opgave tot een succes te maken', aldus Wiebes. 'De uitdaging om tot de noodzakelijke broeikasgasreductie te komen is groot, maar biedt tegelijk ook kansen voor versterking van de Nederlandse economie.'

Het kabinet wil bij de CO2-reductie de kosten voor burgers en bedrijven zoveel mogelijk beperken. Dat gebeurt door er scherp op te letten dat de gemaakte afspraken kostenefficiënt zijn.

Draagvlak cruciaal

Om het Klimaatakkoord en daarmee de vermindering van de CO2-uitstoot te kunnen halen, is draagvlak cruciaal, vindt Wiebes. Daarom mag het niet te duur worden. Ook heeft hij een handvol zwaargewichten uit politiek en bedrijfsleven gevraagd om hun schouders te zetten onder de onderhandelingen die tot het akkoord moeten leiden. Dat daar ook prominente leden van oppositiepartijen bij zitten, is 'niet puur toeval'.

De vijf deelvoorzitters die de minister heeft aangezocht, hebben de opdracht om maatregelen te bedenken die de harde klimaatdoelstellingen zo goedkoop mogelijk binnen bereik brengen. Naast Van Geel voor landbouw en landgebruik zijn dat gewezen PvdA-leider Diederik Samsom voor de gebouwde omgeving, econoom en voormalig GroenLinks-Kamerlid Kees Vendrik voor elektriciteit. Met hun beider partijen hoopt Wiebes ook samen te werken aan een klimaatwet.

Zakenvrouwen

De zakenvrouwen Annemieke Nijhof (CEO ingenieursbureau Tauw) en Manon Janssen (CEO adviesbureau Ecorys) nemen op verzoek van de bewindsman respectievelijk mobiliteit en industrie onder hun hoede.

Het Klimaatakkoord moet concrete afspraken over CO2-reductie bevatten, waaruit duidelijk wordt welke partij verantwoordelijk is voor het realiseren van resultaat. Elke sector krijgt een reductiedoelstelling in megatonnen CO2, zoals afgesproken in het regeerakkoord. Van de sectortafels wordt verwacht dat ze ook afspraken maken over thema's die belangrijk zijn voor alle sectoren, zoals innovatie, financiering en de arbeidsmarkt.

Klimaatberaad

De voortgang en samenhang van de besprekingen wordt bewaakt door een Klimaatberaad. Binnen het kabinet is het klimaatbeleid een gezamenlijke opgave van de ministeries van EZK, BZK, LNV en I&W.

Pieter van Geel die de tafel voor landbouw en landgebruik gaat leiden, was in de kabinetten Balkende I, II, en III staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Van 21 februari 2007 tot 17 juni 2010 was hij fractievoorzitter van het CDA in de Tweede Kamer.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  13° / 8°
  70 %
 • Woensdag
  12° / 8°
  50 %
 • Donderdag
  14° / 7°
  50 %
Meer weer