Actie+tegen+bodemdaling
Column
© Ida Hylkema (Afgekocht)

Actie tegen bodemdaling

Onze bodem zakt door oxidatie van veen. Tegelijk stijgt de zeespiegel door klimaatverandering. We zien dit in de veenweidegebieden en bijvoorbeeld in Flevoland, waar de klei-op-veenbodems dalen. De problemen rond het waterpeil, kwel en verzilting nemen steeds meer toe. De impact is het grootst voor het stedelijk gebied van de Randstad, maar ook in het landelijk gebied dreigt veel schade.

LTO is vooruitlopend op landelijk beleid aan de slag gegaan met een actieplan met daarin onze landelijke visie en met oplossingen uit de sector om ons land bewoonbaar en bewerkbaar te houden. We gaan hier binnenkort mee naar de regio's en sectoren.

Onze lijn is dat per gebied moet worden beoordeeld welke passende oplossingen er zijn. We richten ons daarbij op CO2-reductie via bodembeheer en op (innovatieve) investeringen in het peilbeheer, mogelijk gecombineerd met nieuwe teelten.

De kosten van onderzoek en aanpassingen kunnen we niet alleen dragen, andere (overheids)partijen zijn ook aan zet. Wij denken vanuit de financiën die het regeerakkoord biedt om speciale gebiedsfondsen op te kunnen richten. In verschillende veenweideregio's is LTO al actief betrokken bij visies en uitvoeringsprojecten.

Voor ons staat het landbouwkundig gebruik van de grond voorop en daarmee het investeren in landbouwgebieden met perspectief

Jakob Bartelds, bestuurslid LTO Nederland

Voor ons staat het landbouwkundig gebruik van de grond voorop en daarmee het investeren in landbouwgebieden met perspectief. Maar we zijn ons ervan bewust dat andere gebruiksvormen noodzakelijk kunnen zijn, zeker wanneer vraagstukken als bodemdaling, perceelgrootte, infrastructuur en natuur zich opstapelen. Blijkt uitkoop nodig, dan eisen we snelle duidelijkheid en actie voor de boer. In een aantal veenweidegebieden ervaren melkveehouders nu al sterke ruimtedruk.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  26° / 17°
  60 %
 • Donderdag
  21° / 14°
  50 %
 • Vrijdag
  21° / 11°
  10 %
Meer weer