Bottom%2Dup
Column
© Ida Hylkema (Afgekocht)

Bottom-up

Het past bij zelfbewuste en sterke bedrijven om zelf maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Van onder af dus. Dat geldt zeker voor water. Overheden maken wetten en regels, maar voor het bereiken van de nagestreefde doelen is meer nodig. Denk aan draagvlak, betrokkenheid en vaak ook financieel voordeel.

Dit heeft ons aangezet een bestuursovereenkomst te tekenen voor de grondwaterbeschermingsgebieden als onderdeel van het zesde Nitraatactieplan. IPO, Vewin, LNV en I&W gaan gezamenlijk werken aan de verplichtingen die volgen uit de Europese Nitraatrichtlijn. We doen dat vanuit een gebiedsaanpak.

Bottom-up dus en als onderdeel van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Per grondwaterbeschermingsgebied moet mét de betrokken ondernemers duidelijkheid ontstaan over de waterkwaliteit, de oorzaken van eventuele problemen en mogelijke maatregelen.

De bedoeling is dat er voor elk grondwaterbeschermingsgebied afspraken komen met het regionale waterbedrijf en de rLTO. Provincies, waterschappen, gemeenten, bedrijven en terreinbeheerders kunnen aanhaken om een bijdrage te leveren. De uitvoering koppelen we dus aan ons DAW.

Aan de aanpak zit een behoorlijke verplichting tot verantwoording door monitoring op resultaten. De waterkwaliteit moet echt beter, we zullen resultaten moeten laten zien. Als stok achter de deur noemt de overeenkomst een aanscherping van wetten en regels.

Betrokkenheid en deelname zijn weliswaar vrijwillig, maar bottom-up aan de slag gaan is bepaald niet vrijblijvend.

Voor inspiratie verwijs ik u naar het vernieuwde platform voor DAW: www.deltaplanagrarischwaterbeheer.nl.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  23° / 11°
  20 %
 • Donderdag
  24° / 13°
  50 %
 • Vrijdag
  23° / 15°
  20 %
Meer weer