Verschillende+aanpassingen+Gecombineerde+Opgave
5 vragen
© Archief

Verschillende aanpassingen Gecombineerde Opgave

De Gecombineerde Opgave voor 2018 is deze week opengesteld. Uiterlijk 15 mei moeten alle boeren en tuinders hun actuele bedrijfsgegevens invoeren op de website van RVO.nl. Wat is er veranderd ten opzichte van vorig jaar?

Hoe staat het met de betalingsrechten?

De betalingsrechten worden ten opzichte van vorig jaar verlaagd met 4 tot 4,5 procent. Datzelfde geldt voor de jongeboerensteun en de graasdierenvergoeding. De premie per rund gaat van 160 naar 153 euro en de premie per schaap daalt van 24 naar 23 euro. Reden voor de korting is dat het kabinet-Rutte II heeft besloten meer geld uit pijler 1 (betalingsrechten) over te hevelen naar pijler 2 (plattelandsbeleid).

Het is dit jaar mogelijk om betalingsrechten aan te vragen uit de nationale reserve voor percelen die in 2015, 2016 of 2017 op basis van de provinciale natuurbeheerkaarten als niet-subsidiabel waren aangemerkt.

Voor jonge agariers is er wat verbeterd?

Ja. Zij kunnen hun jonge boerensteun nu maximaal vijf jaar lang ontvangen. In de afgelopen drie jaar gold nog een aftrek voor het aantal jaren dat de jonge boer al zogenoemde blokkerende zeggenschap had. Deze ondernemers krijgen nu alsnog de kans vijf jaar lang de betaling te ontvangen.

Hoe staat het met de vergroeningseisen?

Daar zijn op aandringen van LTO verschillende verbeteringen in aangebracht. Zo worden bedrijven met meer dan 75 procent tijdelijk en blijvend grasland vrijgesteld van de vergroeningseisen, ook als ze meer dan 30 hectare bouwland hebben.
De regels voor de maximale afmeting van landschapselementen die meetellen als ecologisch aandachtsgebied zijn vervallen. In plaats daarvan tellen grotere elementen tot een maximale oppervlakte of breedte mee.

In het akkerbouw-strokenpakket telt een sloot zwaarder mee dan voorheen. Bij gebruik van de hele sloot mag 5 meter breedte worden opgegeven. Eerder was dat 3 meter.

De weegfactor van stikstofbindende gewassen gaat van 0,7 naar 0,1.

Wanneer mag ik vangewassen inzaaien?

De uiterste inzaaidatum voor ecologisch aandachtsgebied verschuift van 30 september naar 15 oktober. Deze vangewassen moeten minimaal tien weken op land blijven staan.

Naast onderzaai van gras is ook onderzaai van vlinderbloemige gewassen als rode klaver en voederwikke mogelijk.

Waar moet ik bij de eisen voor gewasdiversificatie rekening mee houden?

Spelt wordt vanaf dit jaar gezien als een apart gewas, ook wanneer er wintertarwe in het bouwplan is opgenomen.

Pioenroos wordt voortaan gezien als blijvende teelt en opkweekmateriaal van asperges en rabarber als bouwland.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  21° / 15°
  70 %
 • Maandag
  21° / 13°
  20 %
 • Dinsdag
  21° / 12°
  30 %
Meer weer