Rijn+en+IJssel+vindt+72+knelpunten
Nieuws
© Roel Dijkstra

Rijn en IJssel vindt 72 knelpunten

Waterschap Rijn en IJssel heeft in het watersysteem 72 knelpunten aangewezen bij een toetsing aan de hoogwaternormering.

Een knelpunt betekent dat zonder ingrijpen de kans op wateroverlast groter is dan de norm toestaat. De helft van deze knelpunten is op te lossen via extra beheermaatregelen, zoals vaker maaien langs watergangen of extra pompen plaatsen bij neerslagpieken.

In negentien gevallen bieden inrichtingmaatregelen voldoende soelaas. Dan wordt met een relatief kleine investering een oplossing geboden, zoals vergroten van duikers of uitdiepen van watergangen.

Gebiedsproces

In acht gevallen kunnen meer ingrijpende maatregelen nodig zijn. 'Daar willen we dan in een gebiedsproces met de belanghebbenden over praten', stelt hoogheemraad Peter Schrijver van Rijn en IJssel. Het gaat dan om knelpunten langs de Baakse Beek, de Berkel, in de Liemers en langs de Schipbeek bij Markelo.

Oplossingen

Schrijver: 'Het zijn over het algemeen grotere gebieden, zoals de Ruurlose Broek. Wij vinden dat de grondgebruikers en bewoners daar zelf moeten aangeven of zij de oplossingen die wij voorstellen ook acceptabel vinden.' Dat is bijvoorbeeld waterberging aanleggen of vergoedingen voor percelen die als tijdelijk overloopgebied worden aangewezen.

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  24° / 13°
  50 %
 • Vrijdag
  23° / 15°
  20 %
 • Zaterdag
  25° / 15°
  60 %
Meer weer