Brabants+plan+van+aanpak+stikstof+industrie+dateert+van+juni
Nieuws
© Johan Wissink

Brabants plan van aanpak stikstof industrie dateert van juni

Het plan van aanpak dat is gemaakt op basis van de BPO-pilot 'Industrie in de pas met de wet natuurbescherming' was al in juni 2017 gereed. Het provinciebestuur van Noord-Brabant heeft het in november gedeeld met Provinciale Staten. Volgens gedeputeerde Johan van den Hout komt dit omdat het BPO maar twee keer per jaar vergadert.

In de bewuste pilot, die in 2016 is gehouden en afgerond, is onderzoek gedaan naar Natuurbeschermingswetvergunningen van Brabantse industriebedrijven. Gedeputeerde Van den Hout (Ecologie en Handhaving) reageerde dit weekend op de kritiek van verschillende Statenleden waarom de resultaten van deze pilot niet eerder waren gedeeld. De gedeputeerde stelde toen dat het BPO (Bestuurlijk Platform Omgevingsrecht) in maart 2017 ervoor gekozen heeft om op basis van de aanbevelingen uit dat rapport éérst een plan van aanpak op te stellen. 'Op dat moment - in november 2017 - heeft de gedeputeerde dat plan, samen met de onderzoeksresultaten aangeboden aan PS', zo luidde de reactie van Van den Hout.

Maar het blijkt nu dat het plan van aanpak al in juni 2017 gereed was. Het vergaderschema van het BPO is volgens Van den Hout de reden waarom dit toen niet meteen gecommuniceerd is met Provinciale Staten. 'Het BPO komt twee keer per jaar bijeen: in het voorjaar en in het najaar', zo reageert Van den Hout via zijn woordvoerder. 'Het plan van aanpak is weliswaar in juni gereedgekomen, maar pas in de BPO-vergadering van eind oktober besproken en vastgesteld. Daarna is het vrijgegeven en ook aan PS gestuurd.'

Onderdelen plan van aanpak al uitgevoerd

Hermen Vreugdenhil, fractievoorzitter van ChristenUnie-SGP, vindt dit een non-reden. 'Het rapport is in november inderdaad openbaar geworden, maar ik het zelf het plan van aanpak op moeten vragen. Daarnaast zijn onderdelen van het plan van aanpak al in september uitgevoerd. Zo zijn er destijds informatiebijeenkomsten voor de industriesector en voor medewerkers van de provincie gepland. Dus het was blijkbaar wel belangrijk. En als je dit zo belangrijk vindt, dan kom je toch gewoon een paar keer extra bij elkaar?'

BPO vindt Brabantbrede inventarisatie naar stikstofvergunningen industrie te duur

In juni 2017 was ook al bekend dat het BPO een belangrijke aanbeveling uit het rapport, namelijk dat er geïnventariseerd moet worden hoeveel en welke bedrijven in Brabant naar verwachting zonder vergunning in
werking zijn, niet zou gaan opvolgen. Als reden wordt onder meer genoemd dat er geen geld voor is en dat het 'enorme inspanningen zou vragen terwijl niet zeker is of het rendement groot is'. Vreugdenhil: 'Maar voor financiële middelen kunnen ze juist bij Provinciale Staten aankloppen zodat wij kunnen kijken of het al dan niet een plek in de begroting kan krijgen.'

Weer

 • Zondag
  21° / 15°
  70 %
 • Maandag
  21° / 13°
  20 %
 • Dinsdag
  21° / 12°
  30 %
Meer weer