Stikstofrapport+scheurt+Brabants+pluche
Nieuws
© Nieuwe Oogst

Stikstofrapport scheurt Brabants pluche

Er lijkt een ernstige vertrouwensbreuk te zijn ontstaan tussen een aantal Statenfracties van provincie Noord-Brabant en gedeputeerde Johan van den Hout. Aanleiding is het achterhouden van een rapport over de stikstofemissie van de industriële sector in Noord-Brabant door het Bestuurlijk Platform Omgevingsrecht (BPO).

Het BPO is het overleg tussen Brabantse bestuurders van bevoegde gezagen en uitvoeringsorganisaties en staat onder voorzitterschap van het provinciebestuur in de persoon van Van den Hout.

In 2016 is in opdracht van het BPO een steekproef uitgevoerd onder 41 industriële bedrijven met stikstofemissies. In december 2016 zijn de resultaten in een rapportage vastgelegd. Daaruit kwam naar voren dat 21 industriële bedrijven zonder vergunning zijn onderzocht, dat 7 bedrijven in werking waren zonder de benodigde vergunning en 30 bedrijven zonder melding.

Stikstofdepositie

Ook bleek dat de stikstofdepositie van de industrie op natuurgebieden 3 procent bedraagt. Dat is veel hoger is dan de 1 procent die Gedeputeerde Staten altijd hebben gecommuniceerd. BIJ12, de uitvoeringsorganisatie voor de provincies, spreekt zelfs over een depositie van maximaal 11 procent.

Naar nu blijkt heeft het BPO in maart 2017 besloten om deze informatie niet openbaar te maken. Op 17 november is de informatie alsnog gedeeltelijk aan Provinciale Staten verstrekt door Van den Hout met een memo. Het volledige rapport zelf is een dag voor het kerstreces intern gecommuniceerd.

Mosterd na maaltijd

Voor fractievoorzitter Hermen Vreugdenhil van ChristenUnie-SGP in Noord-Brabant is dit mosterd na de maaltijd. 'Provinciale Staten werden voor 7 juli bewust niet in kennis gesteld van het rapport. Dit ondanks dat er tegelijkertijd een intensieve discussie werd gevoerd over de maatregelen die de agrarische sector moest nemen om de depositie op Natura 2000-gebieden terug te dringen', zegt hij.

'Wij kunnen ons politieke werk alleen zorgvuldig doen als we alle relevante informatie ontvangen. Dit kunnen wij niet tolereren. Wij zullen met de andere fracties overleggen welke conclusies we hieraan moeten verbinden.'

Ontstemd

Ook CDA-Statenlid Ton Braspenning is ontstemd. 'Dit laat op zijn minst een wat ander licht op de hele zaak schijnen. Gedeputeerde Staten hebben hierin in mijn ogen altijd maar één doel gehad en dat was om de landbouw aan te pakken op stikstofemissie. De rest werd gebagatelliseerd. We gaan hierover in debat.'

Weer

 • Maandag
  20° / 15°
  70 %
 • Dinsdag
  17° / 10°
  20 %
 • Woensdag
  16° / 11°
  50 %
Meer weer