'Voor fraudeurs geen plaats in toekomstige LTO Nederland'

Marc Calon begon deze maand aan zijn tweede jaar als voorzitter van LTO Nederland. Hij stelt vast dat er veel verbeterd is in de landelijke belangenbehartiging. Desondanks blijven onverwachte incidenten nog af en toe de kop opsteken. 'Voor wie willens en wetens de regels aan z'n laars lapt, is bij ons geen plaats.'

%27Voor+fraudeurs+geen+plaats+in+toekomstige+LTO+Nederland%27
© DIRK HOL

Ruim twintig jaar lang was voormalig boerenbestuurder Marc Calon actief voor innovatie in de landbouw, in de provinciale politiek in Groningen en leidde hij de koepel van woningbouwcorporaties Aedes. Toch bleef de belangenbehartiging voor de agrarische sector trekken. Op 1 januari 2017 trad hij aan als voorzitter van LTO Nederland.

'Hoe denk je dat al die goedwillende melkveehouders zich voelen?'

Marc Calon, voorzitter LTO Nederland

Hoe beviel het eerste jaar terug in de georganiseerde land- en tuinbouw?

'Heel goed. Wat me positief trof, is dat de boeren die ik nu ontmoet veel meer ondernemer zijn dan in de jaren negentig. Tijdens mijn werkbezoeken in alle provincies aan vrijwel alle sectoren heb ik bij leden en lokale bestuurders een enorme betrokkenheid, loyaliteit en eerlijkheid ervaren. Ik signaleer heel veel positieve energie.'

Geldt dat ook voor uw medebestuurders?

'Ja. Mijn collega-bestuurders willen vooruit. Weliswaar niet altijd in mijn tempo, maar we willen wel met z'n allen dezelfde kant op. En dat is goed.'

Wat bedoelt u met 'vooruit'?

'De land- en tuinbouw gaat mij enorm aan het hart. Maar ik vond dat de landelijke belangenbehartiging de laatste jaren niet het gewenste niveau had. Dat moest beter.

'Het zaaibed was klaargemaakt toen ik aantrad. Vorig jaar hebben we ook werkelijk slagen kunnen maken. LTO Nederland is geherstructureerd en alle bestuursfuncties zijn opnieuw opengesteld. Met behulp van duidelijke profielschetsen en onafhankelijke benoemingscommissies hebben we meer dan zeventig bestuurders aangesteld. Dat is niet niks.

'Het nieuwe kantoor van LTO Nederland in Den Haag is een voltreffer. Strategisch gelegen, tussen ministerie van LNV en Sociaal-Economische Raad, dicht bij het parlement en vrijwel naast VNO-NCW, zijn we een spin in het web geworden. Deze week, bij de onverwachte crisis rond de I&R-fraude, bewees dat nog weer eens zijn grote waarde.

'De nieuwe structuur loopt. De ledenraad van LTO Nederland staat er ook aan te komen. De machine is gebouwd en gaat lopen. Er zal de komende tijd vast nog wel aan wat knoppen gedraaid moeten worden, maar we draaien.'

Leidt dat al tot betere resultaten in de belangenbehartiging?

'Bij de opstelling van het nieuwe regeerakkoord hebben we een heel mooie score behaald. Meer dan 90 procent van onze wensen hebben we er in weten te krijgen. Ook in de sociaal-economische belangenbehartiging hebben we goede resultaten behaald. Dat laatste is vooral te danken aan onze professionele medewerkers.'

Hoe staat het met het landelijk werkapparaat?

'We gaan naar 25 fte voor de landelijke en de internationale belangenbehartiging. Daarvoor moeten nog vier mensen worden benoemd worden. Over een maand zijn we klaar. En dan staat er een werkapparaat waar ik als voorzitter trots op ben.'

Daarmee zijn uw doelen voor het eerste jaar bereikt?

'Er gaat nog genoeg fout en er kan echt nog wel wat verbeteren. Maar in totaliteit durf ik te zeggen dat de professionaliteit en de cultuur van LTO Nederland op niveau is gebracht.

'Belangrijk is ook dat we niet meer alleen met praten onze doelen proberen te bereiken. Als er gevochten moet worden, dan doen we dat ook. Kijk maar naar de aansprakelijkheidsstelling van de NVWA waarmee we via juridische weg een compensatie willen binnenhalen voor pluimveehouders die zijn getroffen door de fipronil-affaire.

'Ik vind mezelf een bevoorrecht mens dat ik in deze organisatie, met deze collega-bestuurders en medewerkers, de land- en tuinbouw mag dienen.'

Maar wel een sector die soms negatief in het nieuws komt, zoals deze week rond de I&R-registratie. Wilt u nu de rode kaarten gaan uitdelen die u bij uw aantreden al aankondigde, ofwel leden royeren?

'Even voor de helderheid, het systeem van rode en gele kaarten heb ik niet zelf verzonnen. Pootaardappeltelers voerden dat al lang geleden in om collega's terecht te wijzen.

'Het lijkt misschien een botte lijn om dat ook als belangenorganisatie te doen. Maar het is volgens mij onontkoombaar. Het is cruciaal dat we als agrarische sector schoon en duurzaam produceren.

'Als er ergens fouten worden gemaakt, wordt de hele landbouw daarmee besmet. Hoe denk je dat al die goedwillende melkveehouders zich voelen die de afgelopen tijd koeien hebben ingeleverd en zich wel aan de regels hebben gehouden?

'Fraudeurs schaden hun collega's in hun economisch belang, én het imago van de sector gaat eraan. We willen geen politieagent zijn. Maar voor boeren die willens en wetens de regels en mores aan hun laars lappen, is geen plaats in het toekomstige LTO Nederland.'

Is er voor het royeren van leden al een procedure afgesproken?

'Dat we het gaan doen, is helder. Nog niet hoe we dat precies gaan doen, daar gaan we over praten. We willen daarin zeker ook één lijn trekken met het het agrarische bedrijfsleven. Alleen als iedereen zich op dezelfde manier opstelt, kan het werken.'

Hoe lang gaat het duren voordat LTO leden de deur kan wijzen?

'Daar doe ik geen uitspraak over. We moeten het zorgvuldig voorbereiden, maar wees ervan overtuigd dat we hier urgentie op zetten. Dit is geen stoerdoenerij, maar absoluut nodig om de positie van goedwillende boeren en tuinders te beschermen.'

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  9° / 5°
  75 %
 • Donderdag
  8° / 4°
  40 %
 • Vrijdag
  10° / 5°
  45 %
Meer weer