Benedictus%3A+veenweidevisie+staat+op+de+helling
Nieuws
© archief

Benedictus: veenweidevisie staat op de helling

De uitgangspunten van de Friese veenweidevisie staan op de helling, nu Provinciale Staten van Fryslân niet de nadruk willen leggen op het behoud van de landbouwkundige functie, maar op het creëren van meer balans tussen landbouw, natuur en milieu. Dat stelt Geart Benedictus die namens de boeren in het bestuurlijk overleg veenweide zit. 'Dit staat haaks op de visie'.

De landbouworganisaties beraden zich op wat ze gaan doen.

Ondoordacht

'We moeten kijken wat voor gevolgen dit heeft. Dat in een boervriendelijke provincie dit soort ondoordachte voorstellen komen, is onvoorstelbaar. We hebben hier van tevoren al de nodige discussie over gehad. Dat sloeg toen in als een bom. Daar is toen een raster overheen gekomen van standpunten in een tienpuntenplan van de landbouw en dat is geaccepteerd.'

Benedictus wijt het aan onkunde in de politiek. 'Ik vergelijk het wel eens met de Belastingdienst. Die is ook door de politiek kapotgemaakt. Wij zijn het bestek aan het maken, terwijl de politiek de muren al wil. Maar dat gaat natuurlijk niet.'

Tien punten

In 2016 kwam de brede Friese landbouw met een alternatief voor de uitwerking van de veenweidevisie, het tienpuntenplan van de land- en tuinbouw, nadat de zeven landbouwpartijen aangaven dat de spelregels moesten veranderen. De visie was vooral gebaseerd op theoretische politieke beslissingen, vond de landbouwsector.

LTO Noord heeft het plan samen met NMV, AJF, Vereniging Polderbelangen, de agrarische collectieven, Het Friesch Grondbezit en Feriening Biologyske Boeren Fryslân opgesteld. Ze pleiten onder andere voor een goede monitoring van grondwaterstanden, ontwikkelingen van ziekten zoals leverbot, beschadiging van graszode en structuurzode, voordat de provincie en het waterschap het waterpeil verhogen.

Als er geen oplossingen zijn, moeten boeren financieel gecompenseerd worden voor de schade.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  11° / 7°
  50 %
 • Zondag
  10° / 8°
  70 %
 • Maandag
  11° / 3°
  90 %
Meer weer