Uitspraak+Lauwersmeer+opnieuw+uitgesteld
Nieuws
© Raad van State

Uitspraak Lauwersmeer opnieuw uitgesteld

De Raad van State doet nog geen uitspraak inzake de bezwaren van een zevental boeren en de Waddenvereniging tegen het beheerplan van Natura 2000-gebied Lauwersmeer.

Het is de tweede maal dat de Staatsraad een uitspraak uitstelt. In december gebeurde dat al eens. Volgens een woordvoerder van het hoogste bestuurlijk rechtscollege is er echter meer tijd nodig. 'De zaak is nog niet rijp voor een uitspraak.'

Waarom dat is en wanneer er wel duidelijkheid komt kan de woordvoerder niet zeggen. De Raad van State heeft nu nog eens zes weken om tot een besluit te komen, of doet dat zo veel eerder als mogelijk.

De meeste bezwaren tegen het beheerplan komen van boeren die land hebben rond het Lauwersmeer zelf. Ze maken zich zorgen over een verhoging van het waterpeil, waardoor gewasschade kan ontstaan. De Waddenvereniging maakt bezwaar tegen het feit dat de effecten van bodemdaling niet in het beheerplan zijn meegenomen.

Rietgroei

Volgens terreinbeheerder Staatsbosbeheer is peilverhoging nodig om de rietgroei te bevorderen. Provincie en waterschap ondersteunen hen daarin. Voorzitter Teun de Jong van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond die de agrarische bedrijven in het Raad van State-geding bijstaat, vindt het uitstel vervelend maar niet onoverkomelijk. 'Zolang de rechter geen uitspraak doet, ligt het Lauwersmeerproject ook stil. Alleen blijft zo nog onduidelijk of de partijen wel ontvankelijk zijn.'

De Jong zegt het niet acceptabel te vinden dat er een peilproef wordt opgetuigd zonder dat duidelijke objectieve doelstellingen aan zijn verbonden. 'Zo blijft het onduidelijk of de proef is geslaagd of niet. Daarbij ontbreekt het aan een goed monitoringsysteem. Wat dat betreft hebben waterschap, provincie en Staatsbosbeheer hun huiswerk nog steeds niet gedaan.'

Vertrouwen

Gelijk met de Raad van State is ook bij de rechtbank in Groningen een zaak aangespannen, waar LTO Noord bij is betrokken Ook daar is het nog wachten op een uitspraak. Regiobestuurder Tineke de Vries van LTO Noord gaf vorige week aan vertrouwen te hebben in de rechtsgang. 'Het is de eerste keer dat er goed naar ons wordt geluisterd.'

Uiteindelijk hopen De Jong en De Vries op een voor de boeren bij het Lauwersmeer gunstige uitkomst. De Jong: 'Het is een uiterst complexe aangelegenheid, echt voer voor juristen. Maar het zou mooi zijn als de rechter bepaalt dat de bewijslast moet worden omgedraaid; dat het waterschap moet aantonen dat er geen schade ontstaat door een peilverhoging. De rechter moet de burger hierin tegen de overheid beschermen. Nu moet je dat als boer maar zien te bewijzen als die er wel is.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  19° / 10°
  50 %
 • Donderdag
  18° / 12°
  40 %
 • Vrijdag
  21° / 13°
  10 %
Meer weer