Opvolging+voor+een+derde+Boskoopse+kwekers+onzeker
Nieuws
© Haijo Dodde

Opvolging voor een derde Boskoopse kwekers onzeker

Op zo'n 190 van de ruim 500 boomkwekerijen in Boskoop is opvolging onzeker. Ondernemers zijn op deze bedrijven ouder dan 57 jaar. Dat concludeert Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop in haar rapport Ruimtegebrek Greenport Boskoop.

De stichting inventariseerde onder andere het huidige gebruik voor sierteelt en oppervlakte op ruim 1.945 hectare.

Vergrijzing

Volgens voorzitter Michiel Gerritsen van Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop is deze vergrijzing vergelijkbaar met andere sectoren. 'We zien een afname van bedrijven, maar de bedrijven die blijven worden wel groter.'

Verder blijkt uit de inventarisatie dat het aantal perspectiefvolle bedrijven meer dan 85 procent van het areaal beslaat. Ongeveer 15 procent is op termijn alleen geschikt voor extensieve teelt of komt in aanmerking voor sanering.

De cijfers zijn hoopgevend, stelt Gerritsen. 'Mede door de opkrabbelende economie blijft Boskoop geschikt voor de boomteelt.'

Open grond afname

De stichting concludeert dat de teelt in open grond is afgenomen. Vooral kleinere percelen worden uit gebruik genomen en ingericht als weiland of voor de extensieve teelt van besheesters. Bedrijven die willen uitbreiden en op zoek zijn naar grotere, draagkrachtiger percelen, kunnen moeilijk slagen. Er wordt nog weinig te koop aangeboden bij makelaars in de omgeving.

De stichting verwacht dat de teelt in potten zonder recirculatie over tien jaar niet meer bestaat, omdat deze teelttechnisch minder mogelijkheden biedt.

Voor de teelt in potten met recirculatiesysteem lijkt de markt weer aan te trekken. Er worden nieuwe velden aangelegd.

Kassen

De teelt in kassen binnen het gebied is nauwelijks toegenomen. Voor een deel komt dit door de recessie, verklaart Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop.

Door een overaanbod van kassen in nabijgelegen glastuinbouwgebieden was het voordeliger om op afstand te huren, dan te investeren op het eigen bedrijf.

Een andere oorzaak is dat er schermhallen worden aangeboden die kassen bijna evenaren in gebruik, maar een veel lagere investering vragen. Het nadeel van schermhallen is wel dat deze niet geschikt zijn voor overwinteren, geeft de stichting aan.

Kavelruil

Hoewel de waterhuishouding en infrastructuur in het grootste gedeelte van het gebied op orde zijn, moet er wel wat gebeuren om toekomstperspectief te blijven bieden aan de bedrijven, constateert de stichting. Voorbeelden om de schaalvergroting te stimuleren zijn kavelruil en mogelijkheden voor het dempen van sloten en het verplaatsen van bedrijfwoningen, -gebouwen en kassen.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  22° / 10°
  50 %
 • Donderdag
  18° / 12°
  70 %
 • Vrijdag
  15° / 9°
  50 %
Meer weer