Groeiseizoen+zorgt+voor+opkomstprobleem+aardappel
Nieuws
© Nieuwe Oogst

Groeiseizoen zorgt voor opkomstprobleem aardappel

Vooral ongunstige omstandigheden tijdens het groeiseizoen hebben in 2016 voor opkomstproblemen bij de aardappelen gezorgd. Dat blijkt uit de eerste resultaten van het Ketenproject Verbetering Pootgoedkwaliteit.

In het najaar van 2016 is vanuit de aardappelketen het initiatief gestart voor een gezamenlijk driejarig ketenproject ter verbetering van de pootgoedkwaliteit. Aanleiding waren de pootgoedklachten bij consumptietelers en de wens van de gehele keten om de oorzaak van de klachten te doorgronden.

In het ketenproject zijn vijftig verschillende partijen pootaardappelen gevolgd, waarbij vervolgens iedere partij is uitgeleverd aan drie consumptietelers. In totaal dus 150 consumptietelers. Het project hoopt hiermee factoren tijdens de teelt en bewaring te achterhalen die effect hebben op de vitaliteit van de aardappel.

Omstandigheden

Uit de resultaten na het eerste jaar blijkt dat de milieuomstandigheden in het veld een belangrijke rol spelen. Het aantal pootgoedklachten in het voorjaar van 2017 was daardoor minder dan in 2016.

Terugkijkend op beide voorgaande jaren en de rooiomstandigheden van het pootgoed in het voorgaande jaar kan gesteld worden dat er grote verschillen zijn. Deze extreme verschillen zijn uiteindelijk ook een belangrijke oorzaak voor de verschillen in opkomst van het pootgoed in deze twee jaren.

Gunstig en ongunstig

Het groeiseizoen voor het pootgoed in 2015 was ongunstig: een droog voorjaar/zomer en een natte nazomer/najaar. De teelt van consumptieaardappelen in 2016 had te maken met ongunstige omstandigheden: een koud en nat voorjaar, en slechte structuur van de grond.

Het groeiseizoen van het pootgoed in 2016 was gunstig: een nat voorjaar/zomer en een droge nazomer/najaar. De teelt van consumptieaardappelen kreeg te maken gunstige omstandigheden: een koud en droog voorjaar, en goede structuur van de grond.

Binnen het project is naar voren gekomen dat er opkomstproblemen zijn ontstaan door de wijze van gebruik van glyfosaat op de groenbemesters voor de teelt van pootaardappelen. Om dit onder de aandacht te brengen bij de pootgoedtelers is in november van dit jaar een bericht naar alle pootgoedtelers gestuurd.

Eerder meten temperatuur

Voor volgend jaar wordt in grote lijnen de opzet van het ketenproject van 2017 aangehouden. Er is eerder begonnen met het meten van de temperatuur bij de pootgoedtelers, namelijk al in de aardappelrug direct na het doodspuiten. Reden hiervoor is om meer inzicht te krijgen in de fysiologische leeftijd van het pootgoed.

Andere extra onderzoeken voor 2018 zijn het verder uitwerken van een vitaliteit/stresstest en invloed van onderwatergewicht op de vitaliteit van het pootgoed.

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  8° / 4°
  60 %
 • Vrijdag
  8° / 2°
  10 %
 • Zaterdag
  10° / 4°
  40 %
Meer weer