Provincie+noemt+sectorplan+mestfraude+eerste+stap
Nieuws
© Wiermans

Provincie noemt sectorplan mestfraude eerste stap

Provincie Noord-Brabant noemt het sectorplan tegen de mestfraude 'een goede eerste stap'. Deze week kwam de sector met het voorstel van een kwaliteitskeurmerk. Dat moet voor bedrijven onderling duidelijk maken wie zich aan de regels houdt en wie niet.


Daarmee sluit de provincie zich aan bij de reactie van minister Carola Schouten (LNV). Op haar verzoek stelden LTO Nederland, de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), Rabobank, Cumela en Transport en Logistiek Nederland (TLN) een plan van aanpak op.

Het kwaliteitskeurmerk gaat gelden voor de hele mestketen, van boeren, mesttransporteurs tot mestverwerkers. Voor ondernemers zonder keurmerk kan dit betekenen dat het moeilijk wordt een financiering te krijgen of hun product te laten vervoeren. Reden voor het plan van aanpak is de ophef die ontstond na publicaties in NRC over grootschalige mestfraude.

Cultuurverandering

Gedeputeerde Anne-Marie Spierings (Agrarische ontwikkeling) noemt het sectorplan een goede eerste stap. 'De sector wil niet alleen de controle op mest verbeteren, maar ook de cultuur dat 'fraude mag' tegengaan. De sector realiseert zich dat de mestfraude het draagvlak voor de hele veehouderij in de waagschaal legt.'

'De sector wil niet alleen de controle op mest verbeteren, maar ook de cultuur dat 'fraude mag' tegengaan', gedeputeerde Anne-Marie Spierings van provincie Noord-Brabant

Via onder meer gedragscodes en ketenkwaliteitsborging wil de sector verandering brengen. 'Deze betekenisvolle stappen winnen nog meer aan kracht als de landbouwsector de luiken opengooit naar de samenleving en de samenwerking zoekt met de verwerkende industrie en de retail,' aldus de gedeputeerde. 'Met meer transparantie kan de sector de publieke opinie en economische prikkels inzetten voor een betere naleving van de regels.'

Gesloten kringlopen

Volgens Spierings ligt de uiteindelijke oplossing in een landbouw waarin de kringlopen gesloten zijn, mest een waardevol product is en de afnemer een eerlijke prijs betaalt aan de boer. 'Dit vergt niet alleen voldoende mestverwerkingscapaciteit en verwaarding van mest, maar ook een sterke betrokkenheid van verwerkende industrie en retail.'

De provincie Noord-Brabant laat verder in haar reactie weten dat ze graag samen met het rijk wil optrekken om het toezicht slimmer te organiseren. 'Het digitaliseren, uitwisselen en analyseren van gegevens spelen daarbij een belangrijke rol.'

Weer

 • Dinsdag
  12° / 6°
  40 %
 • Woensdag
  12° / 9°
  70 %
 • Donderdag
  13° / 8°
  70 %
Meer weer