%27Het+Grote+Bodemonderzoek%27+in+de+startblokken
Nieuws
© Nieuwe Oogst

'Het Grote Bodemonderzoek' in de startblokken

Wat weten Nederlandse boeren van de bodem, wat willen ze bereiken en wat hebben ze daarvoor nodig? Deze vragen staan centraal in 'Het Grote Bodemonderzoek', dat begin volgend jaar wordt uitgevoerd.

Het onderzoek is geïnitieerd door bodem- en bemestingsadviesbureau NMI en communicatiebureau JEEN. Zij werken daarbij samen met verschillende partners en sponsoren. Het doel van dit onderzoek is handvatten te ontwikkelen waardoor boeren in staat worden gesteld de vruchtbaarheid en de gezondheid van de bodem te verbeteren.

De aanleiding voor het onderzoek is de veronderstelling dat de kwaliteit van de bodem wereldwijd verslechtert door onder andere uitputting van nutriëntenvoorraden, bodemvervuiling, verlies van biodiversiteit, verdroging, bodemverdichting en bodemerosie.

Optimalisatie

Het onderzoek richt zich op de Nederlandse agrarische sector. 'Aan de ene kant stijgt de productie op veel plekken nog steeds door de ontwikkeling van nieuwe rassen en teeltoptimalisatie. Aan de andere kant raken steeds meer boeren overtuigd van het belang van een vruchtbare en weerbare bodem voor de toekomst van hun bedrijf', zegt Daan Kuiper van NMI.

JEEN communicatie benadrukt dat het belangrijk is dat de kennis die in de vele projecten is opgedaan daadwerkelijk bij de boer komt. 'Er zijn grote verschillen in kennis, houding en gedrag. Wij willen dit in kaart brengen met 'Het Grote Bodemonderzoek'. Daarmee kunnen we de bodemkennis die in de afgelopen jaren is opgedaan, veel beter benutten en kunnen we de communicatie met de boeren verbeteren', zegt Gijs Gjaltema van JEEN.

Partijen

Bij het onderzoek hebben de volgende partijen zich aangesloten als partner en/of sponsor: Provincie Zeeland, provincie Noord-Holland, provincie Gelderland, Coöperatie CZAV, Wageningen University & Research en VanDinter Semo.

Ook andere bedrijven uit de agribusiness hebben interesse getoond. Belangstellenden kunnen zich nog aansluiten. Eind januari 2018 start de uitvoering van het onderzoek.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  14° / 7°
  20 %
 • Maandag
  16° / 7°
  40 %
 • Dinsdag
  18° / 14°
  60 %
Meer weer