Wereld+Natuur+Fonds%3A+GLB+houdt+natuurverlies+in+stand
Nieuws
© Hollandse-Hoogte

Wereld Natuur Fonds: GLB houdt natuurverlies in stand

Subsidies uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) houden het natuurverlies in Nederland in stand. Dat stelt het Wereld Natuur Fonds (WNF) op basis van onderzoek van Wageningen Environmental Research (Alterra).

Het merendeel van de 750 miljoen euro die Nederlandse boeren jaarlijks ontvangen, gaat naar gebieden waar de druk op natuur het grootst is. De natuurorganisatie merkt op dat intensivering en schaalvergroting hebben geleid tot grootschalig natuurverlies en vervuiling van water, bodem en lucht in Nederland.

In Nederland zijn volgens het WNF dierpopulaties op het platteland sinds 1990 met 40 procent gedaald. De vogelstand in het agrarisch landschap is sinds 1960 met ruwweg tweederde afgenomen. In duinen en heide zijn dierpopulaties in 25 jaar met de helft gedaald, met name door verzuring en vermesting.

Grondige vergroening

Het WNF stelt verder dat boeren maatregelen moeten treffen voor natuurbehoud, maar deze hebben in de praktijk niet of nauwelijks effect. Ze pleit daarom voor een grondige vergroening van het GLB.

Door boeren te belonen voor hun prestaties op het gebied van natuur en milieu komt het belastinggeld ten goede aan natuur en leefbaarheid. Hervorming van het GLB is volgens het WNF ook in het belang van boeren. De landbouw is alleen toekomstbestendig met een gezonde bodem, schoon water en voldoende insecten om gewassen te bestuiven.

Balans

'Om voor elkaar te krijgen dat de landbouw in Nederland over twintig jaar in balans is met natuur en milieu, moeten we die transitie nu in gang zetten', aldus Natasja Oerlemans, hoofd landbouw bij WNF. 'Vergroening van het Europees landbouwbeleid is daarvoor een belangrijke en noodzakelijke stap, bijvoorbeeld door boeren veel meer dan nu te belonen voor hun prestaties op het gebied van natuur en milieu.'

Ze wijst vervolgens op het nieuwe regeerakkoord dat kansen biedt om via het GLB de transitie naar een ecologisch verantwoorde en veerkrachtige landbouw te sturen en te ondersteunen.

Weer

 • Zondag
  22° / 11°
  10 %
 • Maandag
  24° / 11°
  10 %
 • Dinsdag
  27° / 13°
  10 %
Meer weer