LTO+wil+GLB%2Dgelden+reserveren+voor+teeltrisico%27s
Nieuws
© archief

LTO wil GLB-gelden reserveren voor teeltrisico's

LTO-bestuurder Jaap van Wenum pleit ervoor dat akkerbouwers GLB-gelden mogen reserveren voor het afdekken van teeltrisico's.

Van Wenum deed deze suggestie tijdens de eerste sectoravond van LTO-vakgroep Akkerbouw dinsdag in Lelystad. Hij stelt dat vanuit de akkerbouw al eerder voorstellen zijn gedaan om fiscaal te kunnen reserveren voor risicobeheer.

'Tot dusver was altijd het ministerie van Financiën de grote dwarsligger vanwege het mislopen van belastinginkomsten. Hopelijk vinden we voor deze voorstellen bij het nieuwe kabinet meer gehoor. We hebben in elk geval het voordeel dat de nieuwe landbouwminister als vicepremier ook regelmatig overlegt met haar collega van Financiën', aldus de vakgroepvoorzitter.

Andere EU-landen

Volgens Van Wenum past het bij de doelstellingen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) om de uitgekeerde gelden in te zetten voor risicomanagement. 'Ook in andere EU-landen wordt hierover nagedacht.'

In het kader van afdekken van teeltrisico's noemt de LTO-bestuurder het een goede ontwikkeling dat de eigen risico in de brede weersverzekering wordt verlaagd van 30 naar 20 procent. Verder juicht hij het toe dat de SGP voorstelt om de assurantiebelasting van 21 procent op brede weersverzekeringen af te schaffen.

'Het is te hopen dat de regerende partijen dit steunen. Afschaffing zorgt ervoor dat het voor meer akkerbouwers interessant is om hun gewassen te verzekeren.'

Positieve landbouwparagraaf

De titel van de akkerbouwavonden is dit seizoen: 'LTO-lobby doet ertoe'. De vakgroep verwijst daarmee naar de positieve landbouwparagraaf in het regeerakkoord en de eigen landbouwminister. 'Onze sector staat er goed op in Den Haag', verzekert Van Wenum. 'Veel van onze suggesties zijn overgenomen. De tijd moet uitwijzen wat dat daadwerkelijk waard is.'

De vakgroepvoorzitter besteedde in Lelystad veel aandacht aan het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn. De onderhandelingen daarvoor naderen hun eind en het definitieve voorstel moet eind december klaar zijn. Over het beleid voor mest, mineralen en bodem vindt Van Wenum in het algemeen dat de overheid de samenwerking tussen akkerbouw en veehouderij beter moet faciliteren.

Veehouders

'Zaken als grondruil tussen de sectoren zijn nog steeds niet goed geregeld. Verder zouden veehouders gestimuleerd moeten om hun stalsystemen zo aan te passen dat er meer vaste mest beschikbaar komt. Als akkerbouwers kunnen we daar voor bodemverbetering veel beter mee uit de voeten dan met drijfmest.'

Weer

 • Maandag
  11° / 3°
  50 %
 • Dinsdag
  8° / 6°
  70 %
 • Woensdag
  7° / 2°
  50 %
Meer weer