Drentse+gemeenten+worstelen+met+zonneparken
Achtergrond
© Harry Tielman

Drentse gemeenten worstelen met zonneparken

Dat ze eraan komen, staat vast. Maar hoe zonneparken verantwoord in te passen in de omgeving is voor veel gemeenten in Drenthe nog een hele worsteling. Hoogeveen, Midden-Drenthe en Borger-Odoorn bijvoorbeeld hebben er de handen vol aan.

De initiatieven voor de aanleg van zonneparken schieten in Drenthe als paddenstoelen uit de grond. LTO Noord constateerde een half jaar geleden nog bezorgd dat het totaaloppervlak al zo'n 1.000 hectare zou bedragen, maar nu zijn dat al flink wat hectares meer.

De Natuur- en Milieufederatie Drenthe spreekt van wildgroei en waarschuwt voor de gevolgen voor de grondmarkt, als de overheid de cowboys in energieland hun gang laat gaan.

Behoedzaam

Afgezien van enkele grote plannen in de Veenkoloniën voor complexen tot rond 500 hectare die de gemeentelijke reikwijdte van 50 hectare overstijgen, gaat het meestal om parken van enkele tientallen hectares. Die goed inpassen betekent voor gemeenten een hele kluif. Wijs geworden door de ervaringen met het felle verzet tegen de windmolenparken die in Oost-Drenthe moeten verrijzen, opereren ze erg behoedzaam.

We willen niet alleen energie opwekken, maar ook iets betekenen voor de omgeving

Michiel van Beek, Solarcentury

Gemeente Borger-Odoorn is kort na de presentatie van de initiatieven op het gemeentehuis een reeks inloopbijeenkomsten gestart om het draagvlak onder de bevolking te peilen. In Midden-Drenthe buigt de gemeenteraad zich in december over een initiatief langs de A28 bij Hijken.

In Hoogeveen zorgt de aanleg van een zonnepark van mogelijk 60 hectare bij Alteveer voor tumult. Buurtbewoners, boeren in de omgeving en natuurbeschermers vinden het plan te ingrijpend, bijvoorbeeld voor de weidevogelstand. Een gemeentelijk afwegingskader moet daarom houvast bieden, vindt wethouder Gert Vos. 'We willen hier geen wildgroei.'

Grote spelers

Een van de grote spelers op het gebied van zonne-energie is Solarcentury. De Britse multinational heeft zijn oog laten vallen op twee kavels aan de westkant van de A28 tussen Hijken en Hooghalen. Daar moeten de komende twintig jaar zo'n 47.000 zonnepanelen komen.

Hoewel het plan van in totaal 21 hectare niet in het bestemmingsplan past, staat het college van burgemeester en wethouders van Midden-Drenthe er positief tegenover.

Inspraakprocedure

Het ontwerp is goed ingepast in het landschap, voldoet aan ons beleid voor grondgebonden zonnepanelen en het draagt bij aan de energiedoelstellingen van de gemeente, zegt gemeentewoordvoerder Mirjam Fokkema. 'We pakken het zorgvuldig aan. Zo kan iedereen zijn of haar zegje doen in de inspraakprocedure die nu volgt.'

Michiel van Beek van Solarcentury wijst op de speciale opzet van 'zijn' zonnepark. 'Van het totaaloppervlak wordt nog niet de helft ingenomen door zonnepanelen. Zo laten we de eerste 20 meter langs de snelweg open en zitten er extra brede stroken tussen de panelenstraten. Dit maakt agrarisch medegebruik mogelijk. Het gras kan gewoon worden bemest en gemaaid en we willen ook bloemenstroken aanleggen.'

Steun van bevolking

Door samen te werken met de plaatselijke energiecoöperatie Hooghalen en burgerparticipatie mogelijk te maken, verwacht Van Beek voldoende steun onder de bevolking. 'We willen niet alleen energie opwekken, maar ook iets betekenen voor de omgeving. De bestemming blijft agrarisch.'

• Lees meer hierover deze zaterdag in Nieuwe Oogst

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  20° / 9°
  20 %
 • Woensdag
  21° / 10°
  50 %
 • Donderdag
  21° / 12°
  70 %
Meer weer