Rutte+schrapt+wet+Veedichte+gebieden
Nieuws
© Archief

Rutte schrapt wet Veedichte gebieden

De wet Veedichte gebieden is van de baan. Minister-president Mark Rutte laat in een brief aan de Tweede Kamer weten dat vanwege afspraken in het regeerakkoord het kabinet heeft besloten de de wet niet verder in procedure te brengen.

De wet moest provincies meer bevoegdheid geven om lokaal het aantal dieren - varkens, kippen, koeien en geiten - te begrenzen, wanneer de kwaliteit van de leefomgeving of de gezondheid van omwonenden in het geding is. Voormalig staatssecretaris Martijn van Dam had op 11 april de Wet veedichte gebieden voor consultatie op internet gezet.

Het wetsvoorstel liep vooruit op de invoering van de Omgevingswet. Die bundelt in de loop van 2019 alle wetten op het gebied van de leefomgeving. De interim-wet Veedichte gebieden zou daar dan in opgaan.

Regeerakkoord

Rutte verwijst naar de afspraken in het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Daarin stelt het nieuwe kabinet dat het met de veehouderijsector en de provincies gaat overleggen.

'In samenspraak met de provincies (met name Noord Brabant) wordt bezien hoe een warme sanering van de varkenshouderij in belaste gebieden kan worden vormgeven. Het rijk reserveert hiervoor financiële middelen', zo staat in het regeerakkoord.

'Het laatste decennium zijn we in Nederland geconfronteerd met de gezondheids- en leefomgevingsrisico's in gebieden met een zeer hoge veedichtheid. Die kunnen en willen we niet negeren.'

Overbodig

LTO liet eerder in een reactie weten de wet 'overbodig, demotiverend en ineffectief' te vinden. Volgens LTO heeft de overheid ook zonder de Wet veedichte gebieden voldoende instrumenten in handen om ongewenste ontwikkelingen te voorkomen. Daarbij verwijst ze naar de nieuwe Omgevingswet.

Verder vindt LTO dat de rechtspositie van veehouders onvoldoende gewaarborgd is en dat de wet geen sturingsmogelijkheden biedt om de situatie in de 'overbelaste' gebieden te verbeteren.

Ook suggereerde de Wet veedichte gebieden een relatie tussen dieraantallen en milieu- en volksgezondheidsproblemen. Die relatie is er volgens LTO niet. Moderne veehouderijen met modern management zorgen juist voor een gezond en leefbaar platteland, aldus de belangenorganisatie.

Staldering

De wet Veedichte gebieden staat los van de Verordening Natuurbescherming en de staldering van intensieve veehouderijen die de provincie Noord-Brabant onlangs besloot in te voeren.

Op 1 januari 2022 moeten daar alle verouderde stalsystemen aan emissiereducerende eisen voldoen. Een andere maatregel is dat bedrijven voor 10 vierkante meter nieuwe stal elders in de provincie 11 vierkante meter oude stal moeten slopen.

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  22° / 6°
  10 %
 • Zaterdag
  23° / 9°
  10 %
 • Zondag
  22° / 10°
  10 %
Meer weer